Laboratorium

Laboratorium Badania Jakości Wody i Ścieków PWiK Sp.z o.o. zostało powołane jednocześnie z powołaniem Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w roku 1992. Do roku 2002 Laboratorium mieściło się w budynku Stacji Uzdatniania Wody. W chwili obecnej Laboratorium PWiK Sp.z o.o. znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków „KRYM”.

W lutym 2008 roku otrzymało certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań ISO 9001:2008 w zakresie realizacji badań środowiskowych wody i ścieków (zobacz certyfikat). W celu zapewnienia wysokiego standardu usług laboratoryjnych, pracownicy wciąż podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, warsztatach oraz współpracując z innymi wiarogodnymi laboratoriami. Systematycznie kontrolujemy jakość badań poprzez uczestnictwo w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości.

Laboratorium Badania Jakości Wody i Ścieków PWiK Sp.z o.o.
Wieś Leśniakowizna, ul. Krymska 2, 05-200 Wołomin
Tel., 022 787 80 11 w.23
Fax: 022 776 33 58
e-mail: laboratorium@pwik.wolomin.pl
 

Ocena Jakości Wody - Sanepid

Jakość wody - wyniki

 
 
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron