Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Wołomin.

rozstrzygnięcie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Wołomin.” 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 

Kryterium: 100% cena

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 20 000,00

 

Termin i miejsce składania ofert:

13.07.2015 roku godz. 10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Otwarcie ofert :

13.07.2015 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywna dostaw przez okres 12 miesięcy od daty jej podpisania.

 

Osoby do kontaktu:

Piotr Orych                                         – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej                   – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 
 
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron