Zakup i dostateriałów promocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIi¦ na lata 2007-2013

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert sprostowanie

zestawienie ofert

  pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów promocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIi¦ na lata 2007-2013”

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzib± w Wołominie zamówień nieobjętych ustaw± z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych”

Kryteria oceny – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 12.08.2015 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiaj±cego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 12.08.2015 godz. 11:00 – siedziba Zmawiaj±cego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta nie musi być zabezpieczona wadium.

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem okre¶lonym w SIWZ

Osoby do kontaktu:

Elżbieta Płaczek, Ewa Prus, Urszula Kołdej –tel 22 776 21 21

 ogłoszenie

SIWZ

 
 
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron