Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Al.Niepodleg這軼i w Wo這minie -3 pos.

og這szenie o udzieleniu zamówienia

uniewa積ienie

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵ów i Kanalizacji og豉sza przetarg nieograniczony na  „Budow sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleg這軼i w Wo這minie”.

Post瘼owanie prowadzone jest na podstawie wewn皻rznego „Regulaminu Udzielania Zamówie przez Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵ów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwa陰  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Zamawiaj帷y wymaga wadium w wysoko軼i 50 000 PLN

Zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy – 10% ceny ca趾owitej

Roboty uzupe軟iaj帷e – Zamawiaj帷y nie przewiduje robót uzupe軟iaj帷ych

Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych ani wariantowych.

Termin i miejsce sk豉dania ofert – 06.11.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiaj帷ego Wo這min, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 06.11.2018 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiaj帷ego, Wo這min, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji

 1. Termin wykonania  zamówienia tj. wykonanie i zako鎍zenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej 02.12.2019 r.
  1. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz  z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletn dokumentacj powykonawcz oraz podpisanym bezusterkowym protoko貫m odbioru robót.
  2. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ cz窷ci robót, które mog stanowi osobny element odbioru cz窷ciowego, okre郵ono poni瞠j:
 • Roboty budowlane w terenie 30.09.2019 r.
 • Dokumentacja powykonawcza 02.12.2019 r.

  W/w terminy powinny by uwzgl璠nione w harmonogramie rzeczowo -terminowo-finansowym (Programie robót) z這穎nym przez Wykonawc uzgodnionym z Zamawiaj帷ym i stanowi帷ym za陰cznik do Umowy.

  Zamawiaj帷y mo瞠 uniewa積i post瘼owanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 ¹§ 3 KC. Zamawiaj帷y mo瞠 odwo豉 przetarg lub zmieni warunki przetargu – je瞠li przewidzia tak opcj w tre軼i og這szenia o przetargu.

og這szenie o zamówieniu

siwz

za陰czniki w wersji edytowalnej

odga喚zienie ks uzg 349 cz.I

odga喚zienie ks uzg 349 cz.II

odga喚zienie ks uzg 349 cz.III

odga喚zienia wody cz.I

odga喚zienia wody cz.II

odtworzenie nawierzchni w ul.Lipiny K徠y

plan zagospodarowania i profil odg.wody do dz.42-2

pozwolenie na budow

projekt budowlany ks cz.I

projekt budowlany ks cz.II

projekt budowlany ks cz.III

projekt budowlany ks cz.IV

projekt odga喚zienia ks w Al.Niepodleg這sci na wysoko軼i dz 254-5

projekt organizacji ruchu-Niepodleg這軼i

przedmiar odga喚zienia kan.sanit. dz 254-5

przedmiar odga喚zienia wodoci庵owe

przedmiar odga喚zienia kan.sanit.

przedmiar sie

warunki odtworzenia nawierzchni Al.Niepodleg這軼i

zg這szenie budowy odga喚zienia wod-kan Al.Niepodleg這軼i

zg這szenie budowy odga喚zienia kan.Al.Niepodleg這軼i

 
 
Strona korzysta z plik闚 cookie w celu realizacji us逝g zgodnie z Polityk prywatno軼i. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do cookie w Twojej przegl康arce.
Projekt, wykonanie i wdro瞠nie 2011 r.
BresIT tworzenie stron