Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie - DI/ 49/2018

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą        o przedstawienie oferty cenowej na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Kontroli Jakości Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie”  - DI/ 49/2018 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę w oparciu  o  wewnętrzny „Regulamin udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji    Sp. z o. o. z siedzibą       w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wezwie Oferenta do podpisania Umowy.

Wysokość kar umownych, warunki gwarancji, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz warunki płatności zostały określone  w załączniku nr 3 – Wzór Umowy.

Kryterium - 100% cena

ogłoszenie

zał. nr 1 - Opis Przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 - Formularz ofertowy

zał. nr 3- Wzór Umowy

pytania i odpowiedzi

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron