Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o-2018

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

 

 

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł.

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert – 09.11.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 09.11.2018 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Sukcesywna dostawa materiałów przez 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.
  2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Dostawcy w sposób pisemny, faksowy lub za pomocą poczty elektronicznej.
  3. Dostawa cząstkowa będzie realizowana w terminie 72 godzin od daty otrzymania zamówienia.
  4. Dokładna data dostawy asortymentu uzgodniona będzie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym telefonicznie.
  5. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.


SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron