Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki przez okres 24 miesięcy - 2019-2020

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 24 miesięcy.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów                        i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018   z dnia 12.03.2018 r.

  • Kryterium – 100% cena
  • Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 900,00 zł

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5 % wartości całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 21.12.2018 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego, Wołomin,  ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert  – 21.12.2018 godz. 11:00, siedziba Zmawiającego, Wołomin,          ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Termin obowiązywania Umowy -24 miesiące od daty jej podpisania.
  2. Termin opracowania projektu - 45 dni od daty otrzymania zlecenia.
  3. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                                                     – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula  Papiór                                           – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron