Dostawa, montaż i uruchomienie stacji do mechanicznego zagęszczania osadu na Oczyszczalni Ścieków KRYM

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 6

pytania i odpowiedzi 5

pytania i odpowiedzi 4

pytania i odpowiedzi 3

korekta SIWZ

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Wołomin, dnia  04.09.2020 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony naDostawę, montaż i uruchomienie stacji do mechanicznego zagęszczania osadu na Oczyszczalni Ścieków KRYM

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 8 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 01.10.2020 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 01.10.2020 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji do mechanicznego zagęszczania osadu wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej – 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Zgodnie z art. 701   § 3 K.c. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidzi taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

rysunek poglądowy umiejscowienia urządzeń

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron