POIS III

 

                                                              

 

Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵ów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wo這minie, 05.10.2016 r. w Narodowym Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej, podpisa這 Umow o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0056/16-00 projektu pt. „Modernizacja i remont istniej帷ej infrastruktury oraz budowa urz康ze kanalizacji sanitarnej w Gminie Wo這min” przy udziale 鈔odków z Funduszu Spójno軼i Unii Europejskiej.  

Projekt realizowany b璠zie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko 2014-2020, Priorytet II „Ochrono 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzia豉nie 2.3 Gospodarka wodno-軼iekowa w aglomeracjach. Wi璚ej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem www.pois.gov.pl.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Przewidziano wspó貨inansowanie Projektu z Funduszu Spójno軼i. Ca趾owita warto嗆 projektu 7 926 567,48 PLN. Kwot kosztów kwalifikowanych, ustalono na 5 509 371,74 PLN. Wnioskowany poziom dofinansowania z Funduszu Spójno軼i 3 512 224,48 PLN.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

 

Budow sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ma na celu likwidacj zbiorników bezodp造wowych poprzez budow sieci kanalizacji sanitarnej oraz minimalizacj niekontrolowanego przedostawania si wód opadowych z powierzchni dróg asfaltowych do gruntu i zanieczyszczenia gleby poprzez budow sieci kanalizacji deszczowej.

W zakres zadania wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Sportowej i w ul. Wo這mi雟kiej wraz z budow odga喚zie sieci do granicy dzia貫k prywatnych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Wo這minie wraz z budow wpustów deszczowych. W ramach realizacji zadania wybudowane zostanie 0,47 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,25 km sieci kanalizacji deszczowej.

 Do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej planowane jest pod陰czenie 21 RLM.

 

Remont istniej帷ej sieci kanalizacji sanitarnej

W zakresie renowacji istniej帷ych kanaów sanitarnych z kamionki oraz studni kanalizacyjnych ma na celu ograniczenie infiltracji wód gruntowych do kanalizacji sanitarnej i eksfiltracj 軼ieków do gruntu. Ograniczenie wód gruntowych pozwoli odci捫y oczyszczalnie 軼ieków. Uszczelnienie kana逝 wyeliminuje zjawisko zapadania si nawierzchni jezdni.

 

W ramach zadania wykonany zostanie remont istniej帷ej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z remontem 70 studni kanalizacyjnych w ul. w ul. Al. Armii Krajowej, ul. Sokola, ul. Partyzantów, ul. Jod這wej, ul. Gryczanej, na terenie osiedla Koby趾owska oraz remont samych studni kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i ul. Batorego. Kwalifikowana d逝go嗆 remontowanej sieci kanalizacyjnej - 0,85 km

 

Przepompownia Gryczana – budowa awaryjno - przewa這wej przepompownia 軼ieków oraz Przebudowa - adaptacja zbiornika BIOMIX.

Celem modernizacji przepompowni 軼ieków „Gryczana”  jest poprawienie bezpiecze雟twa pracy obiektu, zwi瘯szenie wydajno軼i obiektu oraz mo磧iwo嗆 regulacji przep造wu 軼ieków na ci庵 biologicznego oczyszczania i zbiorniki retencyjne. W chwili obecnej wydajno嗆 gównej przepompowni jest wystraczaj帷a z du膨 rezerw w okresie suchym i normalnych opadów. Do鈍iadczenia eksploatacyjne wykaza造, ze podczas ekstremalnych opadów nawalnych wydajno嗆 wszystkich pomp jest zbyt ma豉. Jednocze郾ie w takim okresie pogodowym wyst徙ienie  jakiejkolwiek krótkotrwa貫j awarii jednej z pomp poci庵a za sob du瞠 zagro瞠nie dla 鈔odowiska. Wynika to z faktu, 瞠 uk豉d kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wo這min-Koby趾a nie posiada i nie mo瞠 posiada przelewu burzowego.  Brak odbioru odp造wu z kanalizacji powoduje niekontrolowane przedostawanie si nieoczyszczonych 軼ieków do 鈔odowiska m.in. przez zalewanie piwnic i  wylewanie si 軼ieków na ulicach.  W tej sytuacji mo瞠 nast徙i tak瞠 uszkodzenie instalacji elektrycznej pompowni powoduj帷e awari trudn do usuni璚ia w krótkim okresie czasu. W zwi您ku z powy窺zym zaprojektowano  dodatkowy, niezale積y uk豉d pompowy z w豉snym zasilaniem stanowi帷y gwarancj przerzutu wszystkich 軼ieków do oczyszczalni. Daje to blisko 100% gwarancj nie przedostawania si 軼ieków nieoczyszczonych do 鈔odowiska.

Nale篡 zaznaczy, 瞠 zwi瘯szenie przepustowo軼i hydraulicznej pompowni powoduje konieczno嗆 przyj璚ia zwi瘯szonego nap造wu przy ograniczonej przepustowo軼i ci庵u mechanicznego  i biologicznego oczyszczania. W zwi您ku z powy窺zym istnieje konieczno嗆 skierowania cz窷ci dop造wu  do zbiorników retencyjnych. Zaprojektowany system rozdzia逝 軼ieków na terenie przepompowni „Gryczana” pozwala skierowa nadmiar 軼ieków do pojemno軼i retencyjnej. Aktualnie oczyszczalnia KRYM posiada staw retencyjny o pojemno軼i ok.3000 m3. Projekt przewiduje zwi瘯szenie pojemno軼i retencyjnej o ok.8000 m3  poprzez adaptacj istniej帷ej i obecnie nie wykorzystanej starej kubatury oczyszczalni – reaktora BIOMIX. Jednocze郾ie przewidziano mechaniczne podczyszczanie 軼ieków, co nie by這 realizowane ze wzgl璠u na brak mo磧iwo軼i technicznych.

Nale篡 pokre郵i, 瞠 przedstawione inwestycje nie tylko wp造n pozytywnie na bezpiecze雟two ekologiczne podczas ekstremalnych zjawisk powodowych, ale tak瞠 pozwol na prowadzenie prac remontowych na ci庵u biologicznym bez istotnego pogorszenia efektu oczyszczania. B璠zie to mo磧iwe przy wykorzystaniu powsta貫j pojemno軼i retencyjnej.

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umo磧iwiaj帷ego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawid這wo軼iach lub nadu篡ciach finansowych, tj. opracowanego i udost瘼nionego przez IZ narz璠zia informatycznego umo磧iwij帷ego przekazanie informacji o podejrzeniu wyst徙ienia nieprawid這wo軼i lub nadu篡cia finansowego w szczególno軼i poprzez:

a) specjalny adres e-mail ( naduzycia.POIS@mir.gov.pl ) lub

b) elektroniczny system zg這sze za po鈔ednictwem dedykowanej strony interentowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci i dodatkowo link:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

 

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plik闚 cookie w celu realizacji us逝g zgodnie z Polityk prywatno軼i. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do cookie w Twojej przegl康arce.
Projekt, wykonanie i wdro瞠nie 2011 r.
BresIT tworzenie stron