Aktualności
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Wykonanie prac remontowych w wybranych obiektach Oczyszczalni ścieków KRYM ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie ogrodzeń stref ochrony bezpośredniej dla ujęcia Graniczna – Studnie nr IA, IIA, III,V, ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi do granic posesji                ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych, elementów montażowych wodomierzy na ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie postępowania zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Wykonanie prac remontowych  ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert dodatek nr 5 do SWZ-wzór umowy poprawiony pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę polielektrolitu ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów wód ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont dachu oraz remont pasa fundamentowego budynku SUW Graniczna zlokalizowanego w Wołominie przy ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Remont pomp głębinowych, ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę asortymentu i armatury wodociągowej dla budowy ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie przewiertów rurą ø 225 (dla rury sieci wodociągowej) oraz ø355 (rura ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 3 załączniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja o wyniku przetargu Informacja z otwarcia ofert Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia Przetarg nieograniczony na: Odbiór i zagospodarowanie ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Naprawę stropu w dolnym pomieszczeniu wirówek – budynek ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Kmicica,               ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę 8 szt. napędów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Zakup przenośnego automatu do poboru prób ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert załącznik nr 2- wzór umowy -poprawiony pytania i odpowiedzi Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, w imieniu Rady Nadzorczej ...
zobacz cały artykuł
wynik zapytania zestawienie ofert zd.16- Graniczna 31kVA na podwoziu zd.15- Graniczna 45kVA na podwoziu zd.14- Graniczna 45 kVA bez podwozia zd.13- Rolna 125kVA 2 zd.12-Rolna 125kVA1 zd.12- Rolna 125kVA zd.11-Wileńska ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Zmiana treści SWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Świadczenie w okresie ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 Wołomin, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie z otwarcia ofert Uwaga ! zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin i miejsce składania ofert – 05.04.2023 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1. Termin i ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 3 edytowalny załącznik nr 2 - formularz ofertowy pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie pytania i odpowiedzi Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                  ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Dodatek nr 5 do SWZ - wzór umowy - poprawiony Dodatek nr 2 do SWZ- wzór formularza oferty -poprawiony pytania i odpowiedzi Dodatek nr 1 do SWZ -OPZ ze zmianami zmiana ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Rejtana ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Kochanowskiego ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Kmicica,     ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci wodociągowej w ul. 1-go Maja na odcinku od  wysokości dz. ew. nr 138 ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Wołomin, dnia 29.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Wołomin, dnia 11.07.2022 r.   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Świadczenie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Uwaga ! Zmiana terminu składania ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK  Sp. ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi - uzupełnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Modernizację układu napowietrzania komór ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Wymiana 2 sztuk wciągników ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Zamawijacy usuwa załaczniki projekt zagospodarowania przewody profil kanał 1-2 profil kanał 3-4 profil woda 1-2 profil woda 3-4 w ich miejsce wstawia projekt zagospodarowania 1-go Maja profil ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert wzór umowy poprawiony zmiana tresci swz rzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Zamawijacy uzupełnia postępowanie o nieuzgodniony prze jednostki zewnętrzne Projekt organizacji ruchu na czas budowy. Projekt w trakcie uzgodnień. Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Remont pomp głębinowych, pomp sieciowych ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie. Postępowanie prowadzone jest ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 4 przedmiar ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pytania i odpowiedzi 3 ZMIANA TERMINU Zamawiający zmienia termin składania ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia informacja o wyniku postępowania informacja z otwarcia ofert informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pytania i odpowiedzi 2 zdjecia osadu korekta formularza formularz ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Pobór, transport, wykonanie oraz opracowanie ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pytania i odpowiedzi zał. nr 2 do SWZ- wzór formularza ofertowego prawidłowy Przetarg ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 6 Uwaga ! zmiana terminu składania ofert Oferty należy złożyć do dnia 17.12.2021 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form: •    Pisemnie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,w imieniu Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o., zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy  ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 Wołomin, ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę pomieszczeń w budynku SUW Graniczna ma potrzeby szatni pracowniczej”- ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału  w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK  Sp. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert przedmiar wersja edytowalna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Budowę sieci ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 wzór Umowy korekta pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej  wraz z odgałęzieniami wodociągowymi, budowę sieci kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni  kanalizacyjnych na potrzeby PWiK  Sp. ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej, Kwiatowej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę instalacji technologicznej – ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 dodatek nr 5 do SIWZ- Wzór umowy prawidłowy pytania i odpowiedzi Termin i miejsce składania ofert –03.09.2021 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę instalacji technologicznej – rur i kształtek ze stali ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Budowę sieci wodociągowej wraz  z odgałęzieniami ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę instalacji technologicznej – rur ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert - kortekta zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 1 formularz ofertowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ujmującego wodę z utworów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zał. nr 3 - wzór umowy poprawiony zał. nr 2- Formularz ofertowy poprawiony zmiana treści ogłoszenia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Budowę sieci wodociągowej wraz  z odgałęzieniami w drodze dojazdowej do ul. Aleja ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę wapna palonego ...
zobacz cały artykuł
sprostowanie wyniku przetargu Zamawiający informuje, że w wyniku błędu zamieścił nieprawidłowy wynik przetargu. Prawidłowy wynik przetargu Zamawiajacy zamieści po ponownej ocenie ofert. wynik przetargu zestawienie z otwarcia ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 2 zał. nr 3 - wzór umowy korekta pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza ...
zobacz cały artykuł
Informacja w sprawie zmiany warunków korzystania z programów „Projekt za złotówkę” oraz „Wybuduj przyłącze z PWIK”   Z dniem 19.09.2020 roku  Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
Z dniem 24 sierpnia 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. Dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Pawła Solisa, zastąpił Członek ...
zobacz cały artykuł
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW               Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w związku z postępującym zagrożeniem rozprzestrzeniania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie 2 ozstrzygnięcie zestawienie  ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę żelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej V=2x200m3 na terenie Stacji Uzdatniania ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zadanie nr 1 - Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie uprzejmie informuje, iż od 1 czerwca 2020 roku zmianie ulega Cennik Usług PWiK. Cennik usług PWiK 01.06.2020
zobacz cały artykuł
Informacja dotycząca podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Kobyłka Z dniem 31.05.2020 roku  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej ...
zobacz cały artykuł
Wołomin, dnia 01.06.2020 roku Szanowni Klienci z Miasta Kobyłka,               Z dniem dzisiejszym, po ponad 20 latach bezpośredniej z Państwem współpracy, ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie uprzejmie informuje, iż od 1 czerwca 2020 roku biura zostają otwarte dla Interesantów.   W trosce o bezpieczeństwo, w związku z sytuacją ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że z powodu prowadzonych prac przy rozbudowie sieci osiedlowej w ul. Porzeczkowej w Kobyłce, w dniu 25.05.2020 (poniedziałek) roku w godzinach ...
zobacz cały artykuł
KOMUNIKAT ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie z dnia 18 maja 2020 r. informujemy o zakończeniu chlorowania wody produkowanej na SUW „Graniczna” W wyniku przeprowadzonych ...
zobacz cały artykuł
KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. w Wołominie z dnia 04.05.2020 roku https://youtu.be/MTUIgLz-BVs   KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Wodociągów i ...
zobacz cały artykuł
  KOMUNIKAT ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie z dnia 04 maja 2020 r.   informujemy, że woda wychodząca ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej została ...
zobacz cały artykuł
KOMUNIKAT ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o.o. w Wołominie z dnia 30 kwietnia 2020 r.   Informujemy, że na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Granicznej 1 w Wołominie nastąpiło pogorszenie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę złoża do Biofiltra Bioteg Typ MCBF 2500 QSW ” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego, polielektrolitu ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na    „Dostawę rur wodociągowych oraz rur ,kształtek i studni ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Poprawiony Formularz Ofertowy formularz w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę  sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu Zestawienie ofert Zamawiający uzupełnia ww. postępowanie o: Prawidłowy przedmiar Pozwolenie na budowę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zestawienie ofert ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Publikacje prasowe zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odpowiedzi na pytania Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Wołomina Postępowanie na zamówienie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert odpowiedzi na pytania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitranej w ul. Słonecznej w Lipinkach Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji   w ul. Krańcowej i Słonecznej ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby PWiK Sp. z o.o.” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert ogłoszenie o zmainie ogłoszenia dodatek  nr 5 - aktualizacja Wzoru umowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Dodatek nr 2 - Wzór formularza oferty (wersja 27.03.2017) załącznik w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie przetargu zestawienie ofert załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, modernizację ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Kobyłkowskiej, Sasina, Armii Krajowej wraz  z odtworzeniem ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zmiana Dodatku nr 5 - Wzór Umowy pytanie i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 zmiana zapisów SIWZ załaczniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert uzupełnienie do przetargu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.02.2017 r godziny 10:45 na dzień 02.03.2017 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 02.03.2017 r o godzinie 11:00 zmiana terminu Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert odpowiedź Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie I: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci: Zadanie I - wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze dojazdowej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert poprawione zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytanie i odpowiedzi 2 wyjaśnienia pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi wyniki badań osadu załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  i ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,                      ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 24 ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie ogłoszenie o unieważnieniu pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dwóch tablic informacyjnych zgodnie z podręcznikiem ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację urządzeń i budynku SUW Graniczna.” Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Tramwajowej i ul. Matysiaków     ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich oraz robót ...
zobacz cały artykuł
UNIEWAŻNIENIE Pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie przykrycia zbiornika osadu zmieszanego na oczyszczalni ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Witosa na odcinku od ul. Boryny do końca sołectwa ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 1 uzupełnienie przetargu - 16.08.2016 załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci ...
zobacz cały artykuł
UNIEWAŻNIENIE uzupełnienie przetargu - 16.08.2016 Zalączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Pytania i odpowiedzi 1 Uzupełnienie do przetargu: warunki techniczne schemat kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert poprawienie terminu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.07.2016 r godziny 10:45 na dzień 25.07.2016 r. godz. 11:45. Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2016 r o godzinie 12:00. zmiana terminu otwarcia Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert poprawienie terminu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wołomin: Zadanie I  -        ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu hali filtrów SUW Graniczna Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w ul. Sasina w Wołominie i ul. Rubinowej w Majdanie. Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśneinia do SIWZ pytania i odpowiedzi 6 pytania i odpowiedzi 5 pytania i odpowiedzi 4 załączniki w wersji edytowalnej Zamawiający zmienia termin ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert uzupełnienie przetargu 2 uzupełnienie - korekta przedmiaru STWIiORB korekta przedmiaru kd Fieldorfa, Sportowa korekta przedmiaru ks Fieldorfa, Sportowa korekta ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ załącznik w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie pytania i odpowiedzi 3 schemat węzłów uzupełnienie przetargu Formularz ofertowy poprawiony Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony     załączniki graficzne pytania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert uzupełnienie pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Obsługę geodezyjną Przedsiębiorstwa przez okres 12 miesięcy” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
 rozstrzygnięcie zestawienie ofert odrębne opracowanie KS odrębne opracowanie woda Zamawiający uzupełnia projekt do Zadania II o odrębne opracowania, które zostały wymienione w projekcie głównym pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty łącznej na: Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Wileńskiej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  zestawienie ofert Oferty należy składać do dnia 26.02.2016 roku do godz. 10:45 w sekretariacie PWiK  Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin. Otwarcie ofert jest jawne,  nastąpi 26.02.2016 roku ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjasnienia 2 do SIWZ wyjasnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Sukcesywna dostawa polielektrolitu w proszku do odwadniania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę węgla aktywnego do filtrów dezodoryzacyjnych i pojemników na zużyty ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi zmiana terminu składania ofert. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert sprostowanie zestawienie ofert   pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zmiana terminu otwarcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zmiana terminu otwarcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku „Gryczana 34” Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert wyjasnienia do SIWZ pytani i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi   -        F-01 II kwartał 2015; -        rachunek zysków i strat za rok 2014. Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Dane finansowe niezbędne do kalkulacji ceny oferty będą udostepniane indywidulanie na pisemny wniosek Oferetna. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie rozstrzygnięcie zestawienie ofert - korekta zestawienie ofert pytania i dopowiedzi wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie rozstrzygnięcie 2 Wynik przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie                  ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowedzi  załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa obuwia oraz środków ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert ogłoszenie o  zamówieniu   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów ...
zobacz cały artykuł
ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi ogłoszenie o zamówieniu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Zakup i dostawę żwiru filtracyjnego do filtrów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie naprawy zbiornika filtracyjnego na SUW Graniczna w Wołominie”. Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert  wyjaśnienia do SIWZ formularz korekta Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku SUW Graniczna oraz pomieszczeń garażowych Postępowanie prowadzone jest ...
zobacz cały artykuł
  rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w ul. Nadrzecznej  w Zagościńcu Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z oczyszczalni ścieków „KRYM” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozstrzygnięcie Dane Oferenta: STD Nasiłowski          ul. Poniatowskiego 63h 05-220 Zielonka Cena netto: 933 450,00, VAT - 214 693,50, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu części korytarza budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.”  Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w ul. Podmiejskiej i w ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi wyjaśnienia SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę  sieci  wodociągowej w ul. Witosa, dz. ew. nr 63/3 obr. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania wyjaśnienia SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej, Gajowej, Wesołej  w Zagościńcu ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert  wyjaśneinia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej na dz.ew. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 wyjaśnienia do SIWZ  pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Modernizację sieci wodociągowej w technologii ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na uruchomienie studni nr 9 wraz z wbudowaniem przewodów tłocznych, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie przewiertów sterowanych dla 5 inwestycji wodociągowych w ul. Szkolnej i Polskiej w Wołominie, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  zestawienie ofert pytania i odpowiedzi     załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę armatury ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do siwz                OPZ - wersja poprawiona Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie  zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa narzędzi nieiskrzących”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Wołomin.”  Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 12 miesięcy Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Kobyłka.” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2      załaczniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 5               załączniki w wersji edytowalnej  pytania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Czyszczenie oraz okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla PWiK ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 8 przedmiary korekta - Dobra, Witosa, Czarnieckiego, Podgórska, Nauczycielska pytania i odpowiedzi 7 pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
uniewaznienie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ 3 pytania i odpowiedzi 4 wyjaśnienia do SIWZ  2 pytania i odpowiedzi 3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana terminu pytania i odpowiedzi 2   pytania i odpowiedzi załączniki ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert załącznik tonery - w wersji edytowalnej załącznik artykuły biurowe - w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów ...
zobacz cały artykuł
 rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Konserwację i czyszczenie separatorów wód deszczowych oraz współpracujących ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert załacznik w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 8 pytania i odpowiedzi 7 pytania i Odpowiedzi 6 Pytania i odpowiedzi 5 - wyjaśnienia do pytań nr ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ formularz ofertowy - prawidłowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna ...
zobacz cały artykuł
  rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie naprawy zbiornika filtracyjnego na SUW Graniczna w Wołominie”. Postępowanie prowadzone jest na ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Obsługa geodezyjna Spółki przez okres 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
 sprostowanie do rozstrzygnięcia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i Odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 Ogłoszenie Formularz ofertowy Zasady projektowania tablicy informacyjnej zasady projektowania tabliczki informacyjnej zasady projektowania naklejki ...
zobacz cały artykuł
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi   załącznik do pytań ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 02.02.2015 ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie postępowania zestawienie ofert korekta zestawienie ofert Pytania i Odpowiedzi 4 Pytania i Odpowiedzi 3  pytania i Odpowiedzi 1    pytania i odpowiedzi 2 załączniki  w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
Sprostowanie - Oferty należy składać do dnia 09.02.2015 roku do godz. 12:00 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie badania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie - unieważnienie  zestawienie ofert wyjasnienia do siwz  ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów promocyjnych i ...
zobacz cały artykuł
  rozstrzygnięcie pytania i odpowiedzi 2 F-01 Bilans zysków i strat za rok 2013. pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie ...
zobacz cały artykuł
  rozstrzygnięcie  zestawienie ofert 16.01.2015  zestawienie ofert Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.12.2014 roku do godz. 10:45. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Graniczna 1, ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła jedna oferta przekraczająca zarezerwowane środki o 10 000,00 złotych netto firmy: INSTALAND ul. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2    załączniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert z otwarcia  pytania i odpowiedzi 2  formularz ofertowy pytania i odpowiedzi 3  załączniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę firmy: F.U.H. „INSTAL-BUD” Szczepan ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 6 ofert. Zamawiający, jako najkorzystniejszą na wszystkie zadania, wybrał ofertę firmy: Gaz Media Projekt Sp. ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego Wołomin/Kobyłka”               Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przepompownią oraz w drodze dojazdowej do ulicy Zielonej stanowiącej dz. nr ew. 263/8 obr. 36 Wołomin ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający na realizcję zadania przeznaczył 400000,00 złotych netto. Na ww. zadanie wpłyneły 2 Oferty. Obydwie przewyższyły środki założone przez Zamawiajacego. W związku z powyższym postepowanie zostaje unieważnione. zestawienie ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła 1 Oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska ...
zobacz cały artykuł
Na niżej wymienione postępowanie w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie ...
zobacz cały artykuł
Na  zadanie nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Montaż zastawki typ EROX-F-D-DN 800-PN10 ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. postepowaniu na zadanie nr I wpłynęły 2 Oferty oraz jedna na zadanie II i III. Zamawiający przeznaczył na realizację: ·         ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  ZESTAWIENIE OFERT pytania i Odpowiedzi 4  korekta zał. 4 - 2  zmiana terminu 2  zmiany SIWZ 2  korekta zał. nr 4 W związku ze zmianą treści ogłoszenia, Zamawiający wydłuża termin składania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Roczny przegląd stanu technicznego 63 obiektów budowlanych  PWiK Sp. z o.o. w Wołominie wraz z sporządzeniem ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że w ww. przetargu wpłynęło 8 ofert. Zamawiający na proszek i emulsję, jako najkorzystniejszą, wybrał ofertę firmy Eko-Chemia Barbara Dzikowska ...
zobacz cały artykuł
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Roczny przegląd stanu technicznego 63 obiektów budowlanych  PWiK ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego na biogaz dla oczyszczalni ścieków „KRYM”   Postępowanie na zamówienie ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Okresową kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie kominów w obiektach PWiK Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin” – nr ref. DI/19/2014               ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie remontu części budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie"    Opis ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sporządzenie pisemnej ...
zobacz cały artykuł
 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron