Aktualności
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wymianę rurociągów wewnętrznych na SUW Graniczna w Wołominie”     Postępowanie prowadzone jest na podstawie ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej oraz przebudowa instalacji biogazowej na terenie oczyszczalni ...
zobacz cały artykuł
wynik zapytania zestawienie ofert wykaz budynków pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 UWAGA ZMIANIE ULEGA TERMIN SKĄŁDANIA OFERT Z 08.01.2020 R. Z GODZ 10:00 NA 10.01.2020 GODZ. 11 pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy  ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 Wołomin, o powierzchni ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert na „Publikację 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o.” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie  ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert na „Publikację 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 4 pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Zamawiający poprawia w pliku „załączniki w wersji edytowalnej” pkt. X „Moduły radiowe -Wymiana”   kol. „Szacunkowa ilość zamawianych modułów szt.” ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obudowa studni nr 7, budowa przewodu tłocznego wodociągowego na dz. ...
zobacz cały artykuł
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż samochodu Jelcz WUKO” SPRZEDAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 Wołomin, ...
zobacz cały artykuł
wynik zapytania zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,   w imieniu Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o., ...
zobacz cały artykuł
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż samochodu Jelcz WUKO” SPRZEDAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie powtórzenie czynności oceny ofert wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 4 pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy  ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 ...
zobacz cały artykuł
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż samochodu Jelcz WUKO” SPRZEDAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwracia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż  samochodu Opel Astra IV” SPRZEDAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni  kanalizacyjnych ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Reja do ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert   pytania i odpowiedzi 4 Termin i miejsce składania ofert – 18.06.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Termin i miejsce otwarcia ...
zobacz cały artykuł
Unieważnienie Zamawiający zmienia termin składania ofert z 17.06.2019 r z godz. 10:45 na dzień 19.06.2019 na godz. 10:45 pytania i odpowiedzi 2 Przedmiar pomost wersja edytowalna przedmiar Zamawiający zmienia termin ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby PWiK Sp. z o.o. Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 25.04.2019 r z godz. 10:45 na dzień 08.05.2019 na godz. 10:45. ZMIANA ZAPISÓW SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont polegający na modernizacji zbiornika wód popłucznych na SUW Graniczna w Wołominie” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Termin i miejsce składania ofert – 13.05.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Termin i miejsce otwarcia ofert – 13.05.2019 godz. 11:00, ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygniecie zestawienie z otwarcia ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 05.04.2019 r. z godziny 10:45 na dzień 08.04.2019 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 08.04.2019 ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 Wzór Umowy wyjaśnienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN400 w technologii bezwykopowej w ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres  12 miesięcy” Postępowanie prowadzone jest ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 2 Pytania i odpowiedzi ogłoszenie o zamówieniu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej,  przebudowa instalacji biogazowej oraz ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Sikorskiego ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Kurkowej na odcinku od ul. Legionów ...
zobacz cały artykuł
Unieważnienie przetargu na „Publikację 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert UWAGA TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA ZMIANIE. TERMIN SKŁDANIA OFERT: 19.03.2019 GODZ. 10:45. OTWARCIE 19.03.2019 GODZ. 11:00. pytania i odpowiedzi 3 Zamawiający uzupełnia postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedmiar Etap II-zaktualizowany Przedmiar Etap I - zaktualizowany pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  informuję, że dokonuje stosownej zmiany w treści ogłoszenia. W pkt. 6  zmienia się następującą treść: 6.  Oferty ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę dwóch sprężarek powietrza na potrzeby przebudowy instalacji ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi sprostowanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą        o przedstawienie oferty cenowej na „Dostawę sprzętu ...
zobacz cały artykuł
wynik ogłoszenia Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż  samochodu Citroen Berlingo WWL 4NR2 wraz  z kamerą do telewizyjnej ...
zobacz cały artykuł
zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, przewodami tłocznymi i odgałęzieniami ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert dokuemntacja teczhniczna odgałęzienia wod - kan dz. 99/21 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie wynik przetargu zestawienie ofert - korekta zestawienie ofert Zmina terminu składania ofert: Termin składania Ofert upływa 25.07.2018 roku o godzinie 10:45 Otwarcie Ofert  jest jawne i nastąpi ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Sprostowanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert poprawiony formularz ofertowy  pytania i odpowiedzi                                                                                                        Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie i dostawę 4 tablic informacyjnych zgodnie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Wołomin dn. 11.07.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie i dostawę 4 tablic informacyjnych zgodnie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 3 rys.część poza zakresem ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 Termin i miejsce składania ofert – 07.05.2018 ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o wyborze oferty zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 Na podstawie art. 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert uzupełnienie opinii rzeczoznawcy o poniższe zdjęcia zdj. nr 4 zdj. nr 5 zdj. nr 6 zdj. nr 7 zdj. nr 8 zdj. nr 9 zdj. nr 10 zdj. nr 11 zdj. nr 12 zdj. nr 13 zdj. ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową, wielobranżową przebudowę układu napowietrzania wody na SUW Graniczna w Wołominie” Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert uzupełnienie przetargu dokuemntacja teczhniczna odgałęzienia wod - kan dz. 99/21 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna Struga” Postępowanie prowadzone jest ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęła 1 oferta firmy: Zakład Robót Drogowych  i Inżynieryjno – Instalacyjnych KROL Włodzimierz ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu   zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres  12 miesięcy” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert formularz oferty - prawidłowy sprostowanie odpowiedzi na pytania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert W związku ze zbliżającym się terminem  składania  ofert na „Ubezpieczenie OC dla PWiK  Sp. z o. o. w 2018”, Zamawiający informuje, że zakończył udzielania wyjaśnień ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Termin i miejsce składania ofert – 13.12.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Termin i miejsce otwarcia ofert – 13.12.2017 godz. 11:00, Siedziba ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  ...
zobacz cały artykuł
wynik zapytania o cenę zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,                      ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup złóż filtracyjnych na potrzeby modernizacji odmanganiaczy na terenie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów i osadników, ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert Termin i miejsce składania ofert – 31.10.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1, Termin i miejsce otwarcia ofert ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Pytania i odpowiedzi Opis przedmiotu zamówienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo ...
zobacz cały artykuł
  wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w Szkolnej i Zakładowej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Wołomin dnia 25.09.2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo – ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby PWiK Sp. z o.o.” Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania unieważnienie postępowania Zamawiający poniżej  zamieścił : Przedmiar robót Wzór Umowy zaktualizowany o poniższe informacje: Dla potrzeb wypłacenia ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Publikacje prasowe zgodnie z ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert odpowiedzi na pytania wyjaśnienia do SIWZ 2 Dodatek nr 5 do SIWZ - wzór umowy poprawiony Dodatek nr 2 do SIWZ -wzór formularza oferty wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę złoża do Biofiltra Bioteg Typ MCBF 2500 QSW ” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego, polielektrolitu ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na    „Dostawę rur wodociągowych oraz rur ,kształtek i studni ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Poprawiony Formularz Ofertowy formularz w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę  sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu Zestawienie ofert Zamawiający uzupełnia ww. postępowanie o: Prawidłowy przedmiar Pozwolenie na budowę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zestawienie ofert ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Publikacje prasowe zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odpowiedzi na pytania Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Wołomina Postępowanie na zamówienie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert odpowiedzi na pytania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitranej w ul. Słonecznej w Lipinkach Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji   w ul. Krańcowej i Słonecznej ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby PWiK Sp. z o.o.” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert ogłoszenie o zmainie ogłoszenia dodatek  nr 5 - aktualizacja Wzoru umowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Dodatek nr 2 - Wzór formularza oferty (wersja 27.03.2017) załącznik w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie przetargu zestawienie ofert załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, modernizację ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Kobyłkowskiej, Sasina, Armii Krajowej wraz  z odtworzeniem ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zmiana Dodatku nr 5 - Wzór Umowy pytanie i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 zmiana zapisów SIWZ załaczniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert uzupełnienie do przetargu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.02.2017 r godziny 10:45 na dzień 02.03.2017 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 02.03.2017 r o godzinie 11:00 zmiana terminu Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert odpowiedź Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie I: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci: Zadanie I - wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze dojazdowej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert poprawione zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytanie i odpowiedzi 2 wyjaśnienia pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi wyniki badań osadu załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  i ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,                      ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 24 ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie ogłoszenie o unieważnieniu pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dwóch tablic informacyjnych zgodnie z podręcznikiem ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację urządzeń i budynku SUW Graniczna.” Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Tramwajowej i ul. Matysiaków     ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich oraz robót ...
zobacz cały artykuł
UNIEWAŻNIENIE Pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie przykrycia zbiornika osadu zmieszanego na oczyszczalni ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Witosa na odcinku od ul. Boryny do końca sołectwa ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 1 uzupełnienie przetargu - 16.08.2016 załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci ...
zobacz cały artykuł
UNIEWAŻNIENIE uzupełnienie przetargu - 16.08.2016 Zalączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Pytania i odpowiedzi 1 Uzupełnienie do przetargu: warunki techniczne schemat kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert poprawienie terminu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.07.2016 r godziny 10:45 na dzień 25.07.2016 r. godz. 11:45. Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2016 r o godzinie 12:00. zmiana terminu otwarcia Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert poprawienie terminu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wołomin: Zadanie I  -        ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu hali filtrów SUW Graniczna Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w ul. Sasina w Wołominie i ul. Rubinowej w Majdanie. Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśneinia do SIWZ pytania i odpowiedzi 6 pytania i odpowiedzi 5 pytania i odpowiedzi 4 załączniki w wersji edytowalnej Zamawiający zmienia termin ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert uzupełnienie przetargu 2 uzupełnienie - korekta przedmiaru STWIiORB korekta przedmiaru kd Fieldorfa, Sportowa korekta przedmiaru ks Fieldorfa, Sportowa korekta ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ załącznik w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie pytania i odpowiedzi 3 schemat węzłów uzupełnienie przetargu Formularz ofertowy poprawiony Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony     załączniki graficzne pytania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert uzupełnienie pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Obsługę geodezyjną Przedsiębiorstwa przez okres 12 miesięcy” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
 rozstrzygnięcie zestawienie ofert odrębne opracowanie KS odrębne opracowanie woda Zamawiający uzupełnia projekt do Zadania II o odrębne opracowania, które zostały wymienione w projekcie głównym pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty łącznej na: Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Wileńskiej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  zestawienie ofert Oferty należy składać do dnia 26.02.2016 roku do godz. 10:45 w sekretariacie PWiK  Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin. Otwarcie ofert jest jawne,  nastąpi 26.02.2016 roku ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjasnienia 2 do SIWZ wyjasnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Sukcesywna dostawa polielektrolitu w proszku do odwadniania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę węgla aktywnego do filtrów dezodoryzacyjnych i pojemników na zużyty ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi zmiana terminu składania ofert. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert sprostowanie zestawienie ofert   pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zmiana terminu otwarcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zmiana terminu otwarcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku „Gryczana 34” Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert wyjasnienia do SIWZ pytani i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi   -        F-01 II kwartał 2015; -        rachunek zysków i strat za rok 2014. Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Dane finansowe niezbędne do kalkulacji ceny oferty będą udostepniane indywidulanie na pisemny wniosek Oferetna. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie rozstrzygnięcie zestawienie ofert - korekta zestawienie ofert pytania i dopowiedzi wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie rozstrzygnięcie 2 Wynik przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie                  ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowedzi  załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa obuwia oraz środków ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert ogłoszenie o  zamówieniu   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów ...
zobacz cały artykuł
ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi ogłoszenie o zamówieniu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Zakup i dostawę żwiru filtracyjnego do filtrów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie naprawy zbiornika filtracyjnego na SUW Graniczna w Wołominie”. Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert  wyjaśnienia do SIWZ formularz korekta Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku SUW Graniczna oraz pomieszczeń garażowych Postępowanie prowadzone jest ...
zobacz cały artykuł
  rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w ul. Nadrzecznej  w Zagościńcu Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z oczyszczalni ścieków „KRYM” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozstrzygnięcie Dane Oferenta: STD Nasiłowski          ul. Poniatowskiego 63h 05-220 Zielonka Cena netto: 933 450,00, VAT - 214 693,50, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu części korytarza budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.”  Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w ul. Podmiejskiej i w ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi wyjaśnienia SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę  sieci  wodociągowej w ul. Witosa, dz. ew. nr 63/3 obr. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania wyjaśnienia SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej, Gajowej, Wesołej  w Zagościńcu ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert  wyjaśneinia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej na dz.ew. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 wyjaśnienia do SIWZ  pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Modernizację sieci wodociągowej w technologii ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na uruchomienie studni nr 9 wraz z wbudowaniem przewodów tłocznych, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie przewiertów sterowanych dla 5 inwestycji wodociągowych w ul. Szkolnej i Polskiej w Wołominie, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  zestawienie ofert pytania i odpowiedzi     załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę armatury ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do siwz                OPZ - wersja poprawiona Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie  zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa narzędzi nieiskrzących”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Wołomin.”  Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 12 miesięcy Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Kobyłka.” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2      załaczniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 5               załączniki w wersji edytowalnej  pytania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Czyszczenie oraz okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla PWiK ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 8 przedmiary korekta - Dobra, Witosa, Czarnieckiego, Podgórska, Nauczycielska pytania i odpowiedzi 7 pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
uniewaznienie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ 3 pytania i odpowiedzi 4 wyjaśnienia do SIWZ  2 pytania i odpowiedzi 3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana terminu pytania i odpowiedzi 2   pytania i odpowiedzi załączniki ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert załącznik tonery - w wersji edytowalnej załącznik artykuły biurowe - w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów ...
zobacz cały artykuł
 rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Konserwację i czyszczenie separatorów wód deszczowych oraz współpracujących ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert załacznik w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 8 pytania i odpowiedzi 7 pytania i Odpowiedzi 6 Pytania i odpowiedzi 5 - wyjaśnienia do pytań nr ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ formularz ofertowy - prawidłowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna ...
zobacz cały artykuł
  rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie naprawy zbiornika filtracyjnego na SUW Graniczna w Wołominie”. Postępowanie prowadzone jest na ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Obsługa geodezyjna Spółki przez okres 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
 sprostowanie do rozstrzygnięcia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i Odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 Ogłoszenie Formularz ofertowy Zasady projektowania tablicy informacyjnej zasady projektowania tabliczki informacyjnej zasady projektowania naklejki ...
zobacz cały artykuł
 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi   załącznik do pytań ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 02.02.2015 ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie postępowania zestawienie ofert korekta zestawienie ofert Pytania i Odpowiedzi 4 Pytania i Odpowiedzi 3  pytania i Odpowiedzi 1    pytania i odpowiedzi 2 załączniki  w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
Sprostowanie - Oferty należy składać do dnia 09.02.2015 roku do godz. 12:00 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie badania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie - unieważnienie  zestawienie ofert wyjasnienia do siwz  ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów promocyjnych i ...
zobacz cały artykuł
  rozstrzygnięcie pytania i odpowiedzi 2 F-01 Bilans zysków i strat za rok 2013. pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie ...
zobacz cały artykuł
  rozstrzygnięcie  zestawienie ofert 16.01.2015  zestawienie ofert Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.12.2014 roku do godz. 10:45. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Graniczna 1, ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła jedna oferta przekraczająca zarezerwowane środki o 10 000,00 złotych netto firmy: INSTALAND ul. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2    załączniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert z otwarcia  pytania i odpowiedzi 2  formularz ofertowy pytania i odpowiedzi 3  załączniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę firmy: F.U.H. „INSTAL-BUD” Szczepan ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 6 ofert. Zamawiający, jako najkorzystniejszą na wszystkie zadania, wybrał ofertę firmy: Gaz Media Projekt Sp. ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego Wołomin/Kobyłka”               Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przepompownią oraz w drodze dojazdowej do ulicy Zielonej stanowiącej dz. nr ew. 263/8 obr. 36 Wołomin ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający na realizcję zadania przeznaczył 400000,00 złotych netto. Na ww. zadanie wpłyneły 2 Oferty. Obydwie przewyższyły środki założone przez Zamawiajacego. W związku z powyższym postepowanie zostaje unieważnione. zestawienie ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła 1 Oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska ...
zobacz cały artykuł
Na niżej wymienione postępowanie w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie ...
zobacz cały artykuł
Na  zadanie nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Montaż zastawki typ EROX-F-D-DN 800-PN10 ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. postepowaniu na zadanie nr I wpłynęły 2 Oferty oraz jedna na zadanie II i III. Zamawiający przeznaczył na realizację: ·         ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  ZESTAWIENIE OFERT pytania i Odpowiedzi 4  korekta zał. 4 - 2  zmiana terminu 2  zmiany SIWZ 2  korekta zał. nr 4 W związku ze zmianą treści ogłoszenia, Zamawiający wydłuża termin składania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Roczny przegląd stanu technicznego 63 obiektów budowlanych  PWiK Sp. z o.o. w Wołominie wraz z sporządzeniem ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że w ww. przetargu wpłynęło 8 ofert. Zamawiający na proszek i emulsję, jako najkorzystniejszą, wybrał ofertę firmy Eko-Chemia Barbara Dzikowska ...
zobacz cały artykuł
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Roczny przegląd stanu technicznego 63 obiektów budowlanych  PWiK ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego na biogaz dla oczyszczalni ścieków „KRYM”   Postępowanie na zamówienie ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Okresową kontrola stanu technicznego oraz czyszczenie kominów w obiektach PWiK Sp. z o.o. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin” – nr ref. DI/19/2014               ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie remontu części budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie"    Opis ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sporządzenie pisemnej ...
zobacz cały artykuł
 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron