Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, modernizacja sieci wodociągowej w ul. Legionów, budowa odgałęzienia wod-kan. w ul. Legionów w Wołominie

wynik przetargu

zestawienie ofert

załączniki w wersji edytowalnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, modernizację sieci wodociągowej w ul. Legionów, budowę odgałęzienia wod-kan. w ul. Legionów w Wołominie”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 07.04.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 07.04.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

1. Wykonanie robót w terenie:

  • do dnia 15.05.2017 r. – w zakresie modernizacji sieci wodociągowej w ul. Legionów,
  • 60 dni od daty podpisania Umowy – w zakresie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza oraz budowy odgałęzienia wod.-kan. w ul. Legionów,

2. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

  • do dnia 30.05.2017 r. – w zakresie modernizacji sieci wodociągowej w ul. Legionów,
  • 60 dni od daty zakończenia robót w terenie – w zakresie modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza oraz budowy odgałęzienia wod.-kan. w ul. Legionów.

SIWZ

Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Zadanie I

Projekt techniczny, Nr Uzg. 813/W/2014 z dn. 15.10.2014 roku.

Zadanie II

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej Ø315 PP, Nr Uzg. 163/Ks/2016 z dn. 04.05.2016 roku.

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej Ø315 PP, Nr Uzg. 164/Ks/2016 z dn. 04.05.2016 roku.

Zadanie III

Projekt budowlany odgałęzień wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, Nr Uzg. 71/W-Ks/2016 z dn. 13.03.2017 roku.

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron