POIŚ I

 

logo papier

 

 

                   

 INFORMACJE OGÓLNE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, 25.04.2014 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisało Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin” przy udziale środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I oś „Gospodarka wodno-ściekowa”, Działanie 1.1.: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”. Więcej informacji o Programie Operacyjnym pod adresem www.pois.gov.pl

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Przewidziano współfinansowanie Projektu z Funduszu Spójności. W podpisanej umowie o dofinansowanie inwestycji wielkość koniecznego wkładu Unii Europejskiej określono  na 85%. Pozostała część kosztów stanowi udział własny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. Szacunkowa wartość Projektu wynosiła w chwili aplikowania o środki Unii Europejskiej 13 439 582,54 mln PLN (w tym VAT) w tym wartość dofinansowania wynosi 8 158 716,38 zł.

 

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

1.            Roboty budowlane.

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacyjnych o długości 9,6 km (z czego 7,4 km stanowić będzie kanalizacja grawitacyjna, natomiast 2,2 km kanalizacja tłoczna,  odgałęzienia sieci wyniosą 1,3 km). W ramach tej części przedsięwzięcia powstaną również 4 pompownie ścieków. Powyższe zadania realizowane będą w Mieście Wołomin oraz w miejscowościach położonych na terenie Gminy Wołomin – Czarna, Duczki, Nowe Lipiny, Zagościniec.

Kolejnym etapem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest rozdzielenie ścieków sanitarnych od deszczowych. W tej części przedsięwzięcia wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi o łącznej długości 1,1 km wraz z budową 1 pompowni ścieków deszczowych. Budowa sieci kanalizacji deszczowej zrealizowana zostanie w Mieście Wołomin.

Trzecim, uzupełniającym elementem zadania jest budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Wołomin oraz w miejscowościach zlokalizowanych w Gminie Wołomin – Nowe Lipiny, Duczki, Zagościniec, o łącznej długości 0,9 km.

 

2.            Agregat kogeneracyjny.

W ramach realizacji projektu planowany jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego na biogaz dla oczyszczalni ścieków „KRYM”.

Zainstalowanie agregatu kogeneracyjnego przyniesie korzyści w wymiarze ekologicznym i ekonomicznym. W chwili obecnej spalanie nadmiaru biogazu w pochodni powoduje, że energia w nim zgromadzona jest bezpowrotnie tracona. W okresie letnim ilość spalanego nieefektywnie gazu wynosi ponad 50% dobowej produkcji. Jednocześnie bezproduktywne pozbywanie się jego nadmiaru powoduje emisję gazów cieplarnianych. W przypadku zainstalowania agregatu kogeneracyjnego uzyskana produkcja energii elektrycznej z biogazu może zmniejszyć zapotrzebowanie na zakup energii elektrycznej z zewnątrz o ok. 30%. Własna produkcja energii spowoduje w rozliczeniu całościowym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji "prądu elektrycznego" kupowanego z zewnątrz.

 

3.            Samochód specjalistyczny.

Ostatni element projektu to zakup i dostawa samochód specjalnego ssąco-czyszczącego z zastosowaniem odzysku wody.

Samochód ten stanowi wydajne i ekonomiczne rozwiązanie do czyszczenia kanalizacji. Odzysk wody oznacza, że woda jest dobrze oddzielana od zassanego osadu i do oczyszczania końcowego uzdatniana tak, aby pompa wysokociśnieniowa mogła pracować w sposób ciągły.

Zalety wykorzystania techniki odzysku wody w samochodach:

-              Brak zużycia kosztownej wody  pitnej,

-              Brak przestojów dzięki pracy non-stop,

-              Samoczyszczący system filtracyjny umożliwiający ciągłą pracę.

-              Dzięki zaawansowanej technice filtrowania substancje ścierne usuwane są z odzyskiwanej wody aby uniknąć piaskowania kanału,

-              Zapotrzebowanie na prace konserwacyjne samochodu i czyszczenie mniejsze niż 30 minut dziennie,

-              Pompy w samochodach z odzyskiem wody osłonięte są specjalnymi panelami dźwiękoszczelnymi, bądź umieszczone są w zbiorniku wodnym, redukując tym samym poziom hałasu (odczuwalnie podnosi się komfort użytkowania tych maszyn).

 Stopień zaawansowania prac (stan na dzień 15.13.2015 rok)

 Załącznik graficzny (stan na dzień 15.03.2015 rok)

 

 Stopień zaawansowania prac (stan na dzień 15.12.2014 rok)

 Załącznik graficzny (stan na dzień 15.12.2014 rok)

 

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron