Przetargi - Archiwum
unieważnienie Wołomin, dnia 29.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzenie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Wołomin, dnia 11.07.2022 r.   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Świadczenie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert rmacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Uwaga ! Zmiana terminu składania ofert. Ofertę ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK  Sp. ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi - uzupełnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Modernizację układu napowietrzania komór ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie estawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Wymiana 2 sztuk wciągników ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Zamawijacy usuwa załaczniki projekt zagospodarowania przewody profil kanał 1-2 profil kanał 3-4 profil woda 1-2 profil woda 3-4 w ich miejsce wstawia projekt zagospodarowania 1-go Maja profil ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert wzór umowy poprawiony zmiana tresci swz rzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Zamawijacy uzupełnia postępowanie o nieuzgodniony prze jednostki zewnetzrne Projekt organizacji ruichu na czas budowy. Projekt w trakcie uzgodnień. Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Remont pomp głębinowych, pomp sieciowych ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 4 przedmiar ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pytania i odpowiedzi 3 ZMIANA TERMINU Zamawiający zmienia termin składania ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia informacja o wyniku postępowania nformacja z otwarcia ofert informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pytania i odpowiedzi 2 zdjecia osadu korekta formularza formularz ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Pobór, transport, wykonanie oraz opracowanie ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pytania i odpowiedzi zał. nr 2 do SWZ- wzór formularza ofertowego prawidłowy Przetarg ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 6 Uwaga ! zmiana terminu składania ofert Oferty należy złożyć do dnia 17.12.2021 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form: •    Pisemnie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,w imieniu Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o., zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy  ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 Wołomin, ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę pomieszczeń w budynku SUW Graniczna ma potrzeby szatni pracowniczej”- ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału  w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert rzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni kanalizacyjnych na potrzeby PWiK  Sp. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert przedmiar wersja edytowalna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Budowę sieci ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 wzór Umowy korekta pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę sieci wodociągowej  wraz z odgałęzieniami wodociągowymi, budowę sieci kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni  kanalizacyjnych na potrzeby PWiK  Sp. ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Parkowej, Kwiatowej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę instalacji technologicznej – ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 dodatek nr 5 do SIWZ- Wzór umowy prawidłowy pytania i odpowiedzi Termin i miejsce składania ofert –03.09.2021 roku godz:10:45, siedziba Zamawiającego ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę instalacji technologicznej – rur i kształtek ze stali ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Budowę sieci wodociągowej wraz  z odgałęzieniami ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę instalacji technologicznej – rur ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert - kortekta zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 1 formularz ofertowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ujmującego wodę z utworów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zał. nr 3 - wzór umowy poprawiony zał. nr 2- Formularz ofertowy poprawiony zmiana treści ogłoszenia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę wapna palonego ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Wykonanie robót budowlanych sieci wod-kan ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby PWiK Sp. z o.o.” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Dostawę wapna palonego mielonego w postaci proszku ...
zobacz cały artykuł
sprostowanie wyniku przetargu Zamawiający informuje, że w wyniku błędu zamieścił nieprawidłowy wynik przetargu. Prawidłowy wynik przetargu Zamawiajacy zamieści po ponownej ocenie ofert. wynik przetargu zestawienie z otwarcia ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 4 pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi ogłoszenie o zamówieniu Wołomin, ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie robót i badań geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres 12 miesięcy” Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 2 zał. nr 3 - wzór umowy korekta pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 3 zmiana treści SIWZ pytania i odpowiedzi 2 warunki odtworzenia nawierzchni 2021 r. dodatek nr 5 do SIWZ -wzór umowy korekta 05.02.2021 pytania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Remont pomp głębinowych, pomp sieciowych II ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert wyjaśneinia OPZ korekta wzór Umowy korekt 05.01.2021 wzór Umowy korekta 04.01.2020 wyjaśnienia wzór umowy- korekta pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 11 wzór formularza oferty-korekta formularz wersja edytowalna pytania i odpowiedzi 10 pytania i ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pyt i odp. 5 pyt i odp. 4 zał. do pytań i  odpowiedzi nr 3- szkodowość pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Wykonanie napraw i prac remontowych ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Wzór umowy -korekta 14.12.2020 Zmiana treści SIWZ   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór                ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 6 pytania i odpowiedzi 5 pytania i odpowiedzi 4 pytania i odpowiedzi 3 korekta SIWZ pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni  kanalizacyjnych na potrzeby ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy  ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 Wołomin, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie 2 rozstrzygnięcie zestawienie  ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę żelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej V=2x200m3 na terenie Stacji Uzdatniania ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie ofert Wołomin, dnia 17.04.2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony naBudowę by pass’u komory dopływowo ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zadanie nr 1 - Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów ...
zobacz cały artykuł
wynik zapytania zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Wzór Umowy - korekta Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału  ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia informacja o wyniku postępowania informacja z otwarcia ofert Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uzupełnia postępowanie o wygenerowany dokument ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie i dostawa broszur informacyjnych oraz plakatów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedz 1 załącznik nr 1 - korekta 02.04.2020 załącznik nr 3 - Wzór Umowy korekta 02.04.2020 Załącznik nr 3 - Wzór umowy ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres  12 miesięcy” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert decyzja MZDW 66/2020 decyzja MZDW 64/2020 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, zaprasza uprawnione podmioty do udziału  ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wymianę rurociągów wewnętrznych na SUW Graniczna w Wołominie”     Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy  ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  ...
zobacz cały artykuł
wynik zapytania zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert na „Publikację 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż samochodu Jelcz WUKO” SPRZEDAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
wynik zapytania zestawienie ofert wykaz budynków pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 UWAGA ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT Z 08.01.2020 R. Z GODZ 10:00 NA 10.01.2020 GODZ. 11 pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie  ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert na „Publikację 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 4 pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Zamawiający poprawia w pliku „załączniki w wersji edytowalnej” pkt. X „Moduły radiowe -Wymiana”   kol. „Szacunkowa ilość zamawianych modułów szt.” ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „ Obudowa studni nr 7, budowa przewodu tłocznego ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 Wołomin, ...
zobacz cały artykuł
wynik zapytania zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,   w imieniu Rady Nadzorczej PWiK Sp. z o.o., ...
zobacz cały artykuł
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż samochodu Jelcz WUKO” SPRZEDAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie powtórzenie czynności oceny ofert wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 4 pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy  ul. Granicznej 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. ew. nr 11 obręb 11 ...
zobacz cały artykuł
Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż samochodu Jelcz WUKO” SPRZEDAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwracia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż  samochodu Opel Astra IV” SPRZEDAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, kształtek i studni  kanalizacyjnych ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Reja do ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 4 Termin i miejsce składania ofert – 18.06.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Termin i miejsce otwarcia ofert – ...
zobacz cały artykuł
Unieważnienie Zamawiający zmienia termin składania ofert z 17.06.2019 r z godz. 10:45 na dzień 19.06.2019 na godz. 10:45 pytania i odpowiedzi 2 Przedmiar pomost wersja edytowalna przedmiar Zamawiający zmienia termin ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby PWiK Sp. z o.o. Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 25.04.2019 r z godz. 10:45 na dzień 08.05.2019 na godz. 10:45. ZMIANA ZAPISÓW SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont polegający na modernizacji zbiornika wód popłucznych na SUW Graniczna w Wołominie” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Termin i miejsce składania ofert – 13.05.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Termin i miejsce otwarcia ofert – 13.05.2019 godz. 11:00, ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygniecie zestawienie z otwarcia ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 05.04.2019 r. z godziny 10:45 na dzień 08.04.2019 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 08.04.2019 ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 Wzór Umowy wyjaśnienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN400 w technologii bezwykopowej w ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres  12 miesięcy” Postępowanie prowadzone jest ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Pytania i odpowiedzi ogłoszenie o zamówieniu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej,  przebudowa instalacji biogazowej oraz ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Sikorskiego ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Kurkowej na odcinku od ul. Legionów ...
zobacz cały artykuł
Unieważnienie przetargu na „Publikację 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert UWAGA TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA ZMIANIE. TERMIN SKŁDANIA OFERT: 19.03.2019 GODZ. 10:45. OTWARCIE 19.03.2019 GODZ. 11:00. pytania i odpowiedzi 3 Zamawiający uzupełnia postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśneinia do SIWZ pytania i odpowiedzi 6 pytania i odpowiedzi 5 pytania i odpowiedzi 4 załączniki w wersji edytowalnej Zamawiający ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedmiar Etap II-zaktualizowany Przedmiar Etap I - zaktualizowany pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór  i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  informuję, że dokonuje stosownej zmiany w treści ogłoszenia. W pkt. 6  zmienia się następującą treść: 6.  Oferty ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  Dostawę dwóch sprężarek powietrza na potrzeby przebudowy ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi sprostowanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, przewodami tłocznymi ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą        o przedstawienie oferty cenowej na „Dostawę sprzętu ...
zobacz cały artykuł
wynik ogłoszenia Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zaprasza do składania ofert na „Sprzedaż  samochodu Citroen Berlingo WWL 4NR2 wraz  z kamerą do telewizyjnej ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert dokuemntacja teczhniczna odgałęzienia wod - kan dz. 99/21 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie wynik przetargu zestawienie ofert - korekta zestawienie ofert Zmina terminu składania ofert: Termin składania Ofert upływa 25.07.2018 roku o godzinie 10:45 Otwarcie Ofert  jest jawne i nastąpi ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Sprostowanie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert poprawiony formularz ofertowy pytania i odpowiedzi                                                                                                           Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie i dostawę 4 tablic informacyjnych zgodnie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi Wołomin dn. 11.07.2018 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę rur wodociągowych oraz rur, ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie i dostawę 4 tablic informacyjnych zgodnie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 3 rys.część poza zakresem ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 Termin i miejsce składania ofert – 07.05.2018 ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ogłoszenie o wyborze oferty zestawienie z otwarcia ofert pytania i odpowiedzi 4 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 Na podstawie art. 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert uzupełnienie opinii rzeczoznawcy o poniższe zdjęcia zdj. nr 4 zdj. nr 5 zdj. nr 6 zdj. nr 7 zdj. nr 8 zdj. nr 9 zdj. nr 10 zdj. nr 11 zdj. nr 12 zdj. nr 13 zdj. ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksową, wielobranżową przebudowę układu napowietrzania wody na SUW Graniczna w Wołominie” Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert uzupełnienie przetargu dokuemntacja teczhniczna odgałęzienia wod - kan dz. 99/21 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia unieważnienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodległości w Wołominie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna Struga” Postępowanie prowadzone jest ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęła 1 oferta firmy: Zakład Robót Drogowych  i Inżynieryjno – Instalacyjnych KROL Włodzimierz ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres  12 miesięcy” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie z otwarcia ofert formularz oferty - prawidłowy sprostowanie odpowiedzi na pytania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert W związku ze zbliżającym się terminem  składania  ofert na „Ubezpieczenie OC dla PWiK  Sp. z o. o. w 2018”, Zamawiający informuje, że zakończył udzielania wyjaśnień ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Termin i miejsce składania ofert – 13.12.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Termin i miejsce otwarcia ofert – 13.12.2017 godz. 11:00, Siedziba ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  ...
zobacz cały artykuł
wynik zapytania o cenę zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,                      ...
zobacz cały artykuł
  wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup złóż filtracyjnych na potrzeby modernizacji odmanganiaczy ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów i osadników, ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert Termin i miejsce składania ofert – 31.10.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1, Termin i miejsce otwarcia ofert ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Pytania i odpowiedzi Opis przedmiotu zamówienia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w Szkolnej i Zakładowej w ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Wołomin dnia 25.09.2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo – ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby PWiK Sp. z o.o.” Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania unieważnienie postępowania Zamawiający poniżej  zamieścił : Przedmiar robót Wzór Umowy zaktualizowany o poniższe informacje: Dla potrzeb wypłacenia ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Publikacje prasowe zgodnie z ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert odpowiedzi na pytania wyjaśnienia do SIWZ 2 Dodatek nr 5 do SIWZ - wzór umowy poprawiony Dodatek nr 2 do SIWZ -wzór formularza oferty wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę złoża do Biofiltra Bioteg Typ MCBF 2500 QSW ” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego, polielektrolitu ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na   „Dostawę rur wodociągowych oraz rur ,kształtek i studni kanalizacyjnych ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Poprawiony Formularz Ofertowy formularz w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę  sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu Zestawienie ofert Zamawiający uzupełnia ww. postępowanie o: Prawidłowy przedmiar Pozwolenie na budowę Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zestawienie ofert ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Publikacje prasowe zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odpowiedzi na pytania Modernizacja istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Wołomina Postępowanie na zamówienie ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert odpowiedzi na pytania Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitranej w ul. Słonecznej w Lipinkach Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Publikacje prasowe zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020” Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji   w ul. Krańcowej i Słonecznej ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby PWiK Sp. z o.o.” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wynik przetargu zestawienie ofert ogłoszenie o zmainie ogłoszenia dodatek  nr 5 - aktualizacja Wzoru umowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Dodatek nr 2 - Wzór formularza oferty (wersja 27.03.2017) załącznik w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie przetargu zestawienie ofert załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, modernizację ...
zobacz cały artykuł
wynik przetargu zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Kobyłkowskiej, Sasina, Armii Krajowej wraz  z odtworzeniem ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zmiana Dodatku nr 5 - Wzór Umowy pytanie i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 zmiana zapisów SIWZ załaczniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert uzupełnienie do przetargu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.02.2017 r godziny 10:45 na dzień 02.03.2017 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi 02.03.2017 r o godzinie 11:00 zmiana terminu Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert odpowiedź Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie I: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci: Zadanie I - wodociągowej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w drodze dojazdowej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert poprawione zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „,Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytanie i odpowiedzi 2 wyjaśnienia pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi wyniki badań osadu załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów  i ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert UZUPEŁNIENIE DO OGŁOSZENIA Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie,                      ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 24 ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie ogłoszenie o unieważnieniu pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie dwóch tablic informacyjnych zgodnie z podręcznikiem ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizację urządzeń i budynku SUW Graniczna.” Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Tramwajowej i ul. Matysiaków     ...
zobacz cały artykuł
UNIEWAŻNIENIE Pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Zaprojektowanie i wykonanie przykrycia zbiornika osadu zmieszanego na oczyszczalni ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w ul. Witosa na odcinku od ul. Boryny do końca sołectwa ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtwarzanie nawierzchni asfaltowych, remontów chodników, robót brukarskich ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 1 uzupełnienie przetargu - 16.08.2016 załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę ...
zobacz cały artykuł
UNIEWAŻNIENIE uzupełnienie przetargu - 16.08.2016 Zalączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku użyteczności ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Pytania i odpowiedzi 1 Uzupełnienie do przetargu: warunki techniczne schemat kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert poprawienie terminu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.07.2016 r godziny 10:45 na dzień 25.07.2016 r. godz. 11:45. Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2016 r o godzinie 12:00. zmiana terminu otwarcia Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert poprawienie terminu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wołomin: Zadanie I  -        ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu hali filtrów SUW Graniczna Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  w ul. Sasina w Wołominie i ul. Rubinowej w Majdanie. Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert uzupełnienie przetargu 2 uzupełnienie - korekta przedmiaru STWIiORB korekta przedmiaru kd Fieldorfa, Sportowa korekta przedmiaru ks Fieldorfa, Sportowa korekta ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ załącznik w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie pytania i odpowiedzi 3 schemat węzłów uzupełnienie przetargu Formularz ofertowy poprawiony Opis przedmiotu zamówienia - poprawiony     załączniki graficzne pytania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie   zestawienie ofert uzupełnienie pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Obsługę geodezyjną Przedsiębiorstwa przez okres 12 ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert odrębne opracowanie KS odrębne opracowanie woda Zamawiający uzupełnia projekt do Zadania II o odrębne opracowania, które zostały wymienione w projekcie głównym pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty łącznej na: Budowę sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Oferty należy składać do dnia 26.02.2016 roku do godz. 10:45 w sekretariacie PWiK  Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin. Otwarcie ofert jest jawne,  nastąpi 26.02.2016 roku o ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjasnienia 2 do SIWZ wyjasnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Sukcesywna dostawa polielektrolitu w proszku do odwadniania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę węgla aktywnego do filtrów dezodoryzacyjnych i pojemników na ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi zmiana terminu składania ofert. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zmiana terminu otwarcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert sprostowanie zestawienie ofert   pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert zmiana terminu otwarcia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku „Gryczana 34” Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert wyjasnienia do SIWZ pytani i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi -        F-01 II kwartał 2015; -        rachunek zysków i strat za rok 2014.     Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygniecie zestawienie ofert Dane finansowe niezbędne do kalkulacji ceny oferty będą udostepniane indywidulanie na pisemny wniosek Oferetna. Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie rozstrzygnięcie zestawienie ofert - korekta zestawienie ofert pytania i dopowiedzi wyjaśnienia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie rozstrzygnięcie 2 Wynik przetargu na Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie                  ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowedzi  załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa obuwia oraz środków ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert ogłoszenie o zamówieniu   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów ...
zobacz cały artykuł
ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi ogłoszenie o zamówieniu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Zakup i dostawę żwiru filtracyjnego do filtrów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie naprawy zbiornika filtracyjnego na SUW Graniczna w Wołominie”. Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie zestawienie ofert  wyjaśnienia do SIWZ formularz korekta Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku SUW Graniczna oraz pomieszczeń garażowych Postępowanie prowadzone ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w ul. Nadrzecznej  w Zagościńcu Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z oczyszczalni ścieków „KRYM” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Rozstrzygnięcie Dane Oferenta: STD Nasiłowski          ul. Poniatowskiego 63h 05-220 Zielonka Cena netto: 933 450,00, VAT - 214 693,50, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu części korytarza budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.”  Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami w ul. Podmiejskiej i ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi wyjaśnienia SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę  sieci  wodociągowej w ul. Witosa, dz. ew. nr 63/3 obr. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania wyjaśnienia SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rumiankowej, Gajowej, Wesołej  w Zagościńcu ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert  wyjaśneinia do SIWZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesiennej na dz.ew. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 wyjasnienia SIWZ pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Modernizację sieci wodociągowej w technologii ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na uruchomienie studni nr 9 wraz z wbudowaniem przewodów tłocznych, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie przewiertów sterowanych dla 5 inwestycji wodociągowych w ul. Szkolnej i Polskiej w Wołominie, ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi      załączniki w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę armatury ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśnienia do siwz              OPZ - wersja poprawiona Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie  zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawa narzędzi nieiskrzących”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji projektowej na uruchomienie studni nr 9 wraz z wbudowaniem przewodów tłocznych, sieci wodociągowej oraz przewodów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Wołomin.”  Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 12 miesięcy Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Kobyłka.” Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
ROZSTRZYGNIĘCIE ZESTAWIENIE OFERT Zamawiający przeznaczył na realizację zadania: zamówienie podstawowe:         5 251 467,46 złotych netto, 6 459 304,98 złotych ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2      załaczniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 5               załączniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Czyszczenie oraz okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 8 przedmiary korekta - Dobra, Witosa, Czarnieckiego, Podgórska, Nauczycielska pytania i odpowiedzi 7 pytania i odpowiedzi ...
zobacz cały artykuł
uniewaznienie zestawienie ofert wyjaśnienia do SIWZ 3 pytania i odpowiedzi 4 wyjaśnienia do SIWZ  2 pytania i odpowiedzi 3 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana terminu pytania i odpowiedzi 2   pytania i odpowiedzi załączniki ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert załącznik tonery - w wersji edytowalnej załącznik artykuły biurowe - w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawa artykułów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Konserwację i czyszczenie separatorów wód deszczowych oraz współpracujących ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert załacznik w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 8 pytania i odpowiedzi 7 pytania i Odpowiedzi 6 Pytania i odpowiedzi 5 - wyjaśnienia do pytań nr ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert wyjaśneinia do SIWZ formularz ofertowy - prawidłowy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna ...
zobacz cały artykuł
 rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie naprawy zbiornika filtracyjnego na SUW Graniczna w Wołominie”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Obsługa geodezyjna Spółki przez okres 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert ogłoszenie zmiana terminu pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi       wyjaśneinia do siwz ogłoszenie SIWZ
zobacz cały artykuł
sprostowanie do rozstrzygnięcia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i Odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2 pytania i odpowiedzi 1 Ogłoszenie Formularz ofertowy Zasady projektowania tablicy informacyjnej zasady projektowania tabliczki informacyjnej zasady projektowania naklejki ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi   załącznik do pytań ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawijacy zmienia termin składania ofert na dzień 02.02.2015 roku ...
zobacz cały artykuł
unieważnienie postępowania zestawienie ofert korekta zestawienie ofert Pytania i Odpowiedzi 4 Pytania i Odpowiedzi 3 pytania i Odpowiedzi 1    pytania i odpowiedzi 2 załączniki  w wersji edytowalnej Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
Sprostowanie - Oferty nalezy składać do dnia 09.02.2015 roku do godz. 12:00 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie badania ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie - uniewaznienie zestawienie ofert wyjasnienia do siwz  ogłoszenie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawę materiałów promocyjnych i tablic ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie pytania i odpowiedzi 2 F-01 Bilans zysków i strat za rok 2013. pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie  zestawienie ofert 16.01.2015  zestawienie ofert Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.12.2014 roku do godz. 10:45. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła jedna oferta przekraczająca zarezerwowane środki o 10 000,00 złotych netto firmy: INSTALAND ul. ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert pytania i odpowiedzi 2    załączniki w wersji edytowalnej pytania i odpowiedzi 1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i dostawa ...
zobacz cały artykuł
pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert z otwarcia pytania i dopowiedzi 2   formularz ofertowy pytania i odpowiedzi 3 załączniki w wersji edytowalnej   pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 3 oferty. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę firmy: F.U.H. „INSTAL-BUD” Szczepan ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 6 ofert. Zamawiający, jako najkorzystniejszą na wszystkie zadania, wybrał ofertę firmy: Gaz Media ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nałkowskiego Wołomin/Kobyłka”               Przedsiębiorstwo Wodociągów i ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i przepompownią oraz w drodze dojazdowej do ulicy Zielonej stanowiącej dz. nr ew. 263/8 obr. ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający na realizcję zadania przeznaczył 400000,00 złotych netto. Na ww. zadanie wpłyneły 2 Oferty. Obydwie przewyższyły środki założone przez Zamawiajacego. W związku z powyższym postepowanie zostaje unieważnione. zestawienie ...
zobacz cały artykuł
    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła 1 Oferta firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HORUS-ENERGIA Sp. ...
zobacz cały artykuł
  Na niżej wymienione postępowanie w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony ...
zobacz cały artykuł
 Na  zadanie nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Montaż zastawki typ EROX-F-D-DN ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. postepowaniu na zadanie nr I wpłynęły 2 Oferty oraz jedna na zadanie II i III. Zamawiający przeznaczył na realizację: ·         ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie ZESTAWIENIE OFERT pytania i Odpowiedzi 4  korekta zał. 4 - 2 zmiana terminu 2  zmiany SIWZ 2  korekta zał. nr 4 W związku ze zmianą treści ogłoszenia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu budynków na terenie siedziby PWiK Sp. z o.o. w Wołominie”  Postępowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Roczny przegląd stanu technicznego 63 obiektów budowlanych  PWiK Sp. z o.o. w Wołominie wraz z ...
zobacz cały artykuł
Na  zadanie nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że w ww. przetargu wpłynęło 8 ofert. Zamawiający na proszek i emulsję, jako najkorzystniejszą, wybrał ofertę firmy Eko-Chemia Barbara ...
zobacz cały artykuł
W związku z odmową podpisania Umowy przez firmę  Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9g, 05-200 Wołomin, Zamawiający podpisze Umowę na „Prace ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 4 oferty z czego jedna wpłynęła po terminie i została zwrócona Oferentowi bez otwierania. ...
zobacz cały artykuł
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA zestawienie ofert pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Roczny przegląd stanu technicznego 63 obiektów budowlanych  PWiK ...
zobacz cały artykuł
ogłoszenie  ocena rzeczoznawcy  wzór Umowy
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o. w uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 2 oferty. Zamawiający wybrał ofertę firmy: „WOD-GAZPOL” Ewa Brzozowska Nowa Iwiczna, ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin” – nr ref. DI/19/2014               ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na „Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Kobyłka”.   Przedsiębiorstwo Wodociągów i ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na „Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Wołomin”.   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
zestawienie ofert W związku ze zmianą warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wydłuza termin składania ofert do dnia 09.06.2014 roku do goz. 10:45. Otwarcie nastapi w siedzibie Zamawijacego 09.06.2014 roku o godz. 11:00. ...
zobacz cały artykuł
ZESTAWIENIE OFERT UZUPEŁNIENIE I KOREKTA ZAŁĄCZNIKÓW Cześć II postępowania ul. Piłsudskiego, Radzymińska, Witosa - projekt budowalny -powiat, branża elektryczna, projekt budowlany - województwo, architektura krajobrazu Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na „Opracowanie projektów budowlanych przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie posesji wzdłuż 18 projektowanych sieci (4 sieci wodociągowe, 14 sieci kanalizacji sanitarnej)”.               ...
zobacz cały artykuł
  WWynik  przetargu na „Sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie”               ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę firmy: Królik Włodzimierz KROL Zakład ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Łukasiewicza w Wołominie – przekładka istniejącego wodociągu” Postępowanie prowadzone jest ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej w ul. Łukasiewicza w Wołominie – przekładka istniejącego wodociągu” Postępowanie prowadzone jest na ...
zobacz cały artykuł
  Na wyżej wymienione postępowanie w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Pytania i Odpowiedzi 2 Pytania i Odpowiedzi Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wyłożenie skarp i dna rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone,  folią ...
zobacz cały artykuł
              Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadania wpłynęły 3 oferty. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 2 oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 80 000, 00 złotych netto. Wszystkie oferty ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 3 oferty. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę firmy: Zakład Usług Budowlanych „TEL-BUD” Lipiny ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 12 Ofert, z czego 5 zostało odrzuconych ze względu na nie spełnienie  wymogów formalnych (brak wizji lokalnej ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że firma: Proj-San, ul. Żwirowa 75, 08-110 Siedlce, zrezygnowała z opracowania dokumentacji na zadanie 6 – ul. Wyszyńskiego ...
zobacz cały artykuł
zestawienie ofert Pytania i Odpowiedzi 4 Pytania i Odpowiedzi 3 Pytania i odpowiedzi 2 Pytania i Odpowiedzi formularz oferty Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie remontu części budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie"  ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Plany sytuacyjne: Zad. 1; Zad. 2; Zad. 3; Zad. 4; Zad. 5 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przewiertów ...
zobacz cały artykuł
Rozstrzygnięcie Pytania i odpowiedzi. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektów organizacji ruchu na czas wykonania ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów informuje, że w ww. postepowaniu złożono 5 ofert, jako najkorzystniejszą wg kryterium cena 70%, termin 30 % dla trzech przykładowych inwestycji liniowych wybrano Ofertę konsorcjum firm Land-Geo ...
zobacz cały artykuł
Na ww. zadanie nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Pytania i Odpowiedzi 3 Pytania i Odpowiedzi 2 Pytania i Odpowiedzi Zmiana zakresu opracowania operatu szacunkowego Przepompownia ścieków nie jest przedmiotem wyceny, a jedynie działki nr 50/29 50/33 50/41 ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na "Wykonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz sporządzenie pisemnej ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie zestawienie ofert mapa Torfowa, Annopol mapa Perkowizna Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:   „Opracowanie ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniższe zadanie:   Dostawę koagulantu PAX XL 19F w ilości nie mniejszej niż 5m3 ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na 10 zadań               ...
zobacz cały artykuł
rostrzygnięcie przetarg 2 - ogłoszenie wzór umowy ocena rzeczoznawcy Lublin 1 ocena rzeczoznawcy Lublin 2 Na poniższe postepowanie nie wpłyneła żadna oferta w związku z czym Zamawiający unieważnia przetarg i ogłasza ponowny.   Lublin ...
zobacz cały artykuł
  ROZSTRZYGNIĘCIE  Pytania I Odpowiedzi 2 wzór umowy przyłącza Oferta przyłacza Zamawiający rozszerza zakres zadania inwestycyjnego o wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji, których ...
zobacz cały artykuł
  Dot: postepowania na zawarcie polisy ubezpieczeniowej               Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, ...
zobacz cały artykuł
  Wynik postepowania na „Dostawę pneumatycznego korka wielowymiarowego do średnic wewnętrznych przewodów kanalizacyjnych”   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na: „Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej na terenie osiedla Niepodległości w Wołominie” PWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. przetargu udział wzięło 4 Oferentów, ...
zobacz cały artykuł
  Na ww. zadanie wpłynęła jedna oferta firmy „EKOSAN” Sp. z o.o., ul Gwiaździsta 31/69, 01-651 Warszawa na kwotę 79 000,00 złotych netto. Zaoferowana przez Wykonawcę cena przekroczyła o 44 000,00 złotych ...
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na: „Budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Granicznej w Wołominie wraz z odtworzeniem nawierzchni” PWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. zadanie wpłynęło 5 ofert . Zamawiający wybrał ofertę firmy RWE Polska Spółka Akcyjna Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 8 Ofert, z czego 3 zostały odesłane bez rozpatrywania (nie dokonano wizji lokalnej) oraz 1 odrzucono (nie spełniła wymagań ...
zobacz cały artykuł
Rozstrzygnięcie ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 18.11.2013 ROKU DO GODZINY 10:45. OTWARCIE NASTAPI W SIEDZIBIE zAMAWIAJĄCEGO, WOŁOMIN, UL. GRANICZNA 1 18.11.2013 ROKU O GODZ. 11:00. pytania i odpowiedzi Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie pytania i odpowiedzi 3 pytania i odpowiedzi 2 Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 25.10.2013 do godziny 10:45. Otwarcie  ofert nastąpi 25.10.2013 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego.!! ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania pt. „Wykonanie przewiertów sterowanych - ul. Poznańska ...
zobacz cały artykuł
Wynik zapytania ofertowego. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy  ul. Granicznej 1 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na całoroczną obsługę Uzgodnienia projektów ...
zobacz cały artykuł
 rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zadania pt. „Modernizacja i monitoring pompowni IV etap”. Opis ...
zobacz cały artykuł
rozstrzygnięcie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Oczyszczenie powierzchni dna zbiornika betonowego „BIOMIX” na oczyszczalni ścieków „KRYM” wraz ...
zobacz cały artykuł
Rozstrzygnięcie przetargu Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na" Zakup i dostawę pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia sieci z zastosowaniem odzysku wody". Oferty ...
zobacz cały artykuł
  PWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. przetargu udział wzięło 2 Oferentów, zwyciężyła firma: INSTAL-BUD ul. Ejtnera 13 05-230 Kobyłka zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zadania 230 000,00 złotych netto zestawienie ...
zobacz cały artykuł
PWiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż dwóch samochodów. Ogłoszenie Ocena Citroen Ocena Lublin Wzór Umowy
zobacz cały artykuł
  Wynik przetargu na: „Budowę wpustów deszczowych i przykanalików na terenie dz.ew. nr 109 obr. 36 w ul. Topolowej w Wołominie”     PWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. przetargu ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie, przy ul. Granicznej 1, uprzejmie informuje, że na ww zadanie wpłynęły 4 oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy   Usługi ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie, przy ul. Granicznej 1, uprzejmie informuje, że na ww zadanie wpłynęły 3 oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy INSBUD Przedsiębiorstwo ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie, przy ul. Granicznej 1, uprzejmie informuje, że na ww zadanie wpłynęły 3 oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Zakład Usług Budowlanych ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:   Remont dachu Przepompowni Gryczana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.   Zamawiający ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi w drodze dojazdowej do ul. Kresowej w Wołominie” Kryterium ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami do przyległych posesji, zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej w ul. Boryny ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Opracowanie dokumentacji ul. Watykańskiej w Majdanie na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że na powyższe zadanie wpłynęły dwie oferty, ale kwota jaką Zamawiający przeznaczył na zrealizowanie zadania była niższa od kwot zaoferowanych przez Wykonawców. ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu dachu, termoizolacji ścian oraz izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku SUW Graniczna” Kryterium – ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie, przy ul. Granicznej 1, uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła 1 oferta. Oferent spełnił wymagania SIWZ oraz zaproponowana kwota  nie ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie, przy ul. Granicznej 1, uprzejmie informuje, że na ww zadanie wpłynęło 17 ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Bender Building, ul. ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający przedłuża możliwość wykonania przeglądów obiektów do dnia 14.08.2013 roku wraz ze złożeniem protokołów.
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:   Roczny przegląd stanu technicznego 60 obiektów budowlanych wraz ze sporządzeniem protokołów ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wykonanie prac hydroizolacyjnych łącznie z robotami rozbiórkowymi i odtworzeniowymi w obiektach oczyszczalni ścieków KRYM Kryterium ...
zobacz cały artykuł
PWiK Sp. z o.o. informuje, że w ww. przetargu udział wzięło udział 2 Oferentów, zwyciężyła firma: Abrys Ochrona Wód Stanisław Wysoczański Brzezia Łąka, ul. Wiśniowa 2 55-093 Kiełczów, Podając najniższą ...
zobacz cały artykuł
PWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. przetargu udział wzięło 4 Oferentów, zwyciężyła firma:   TEL-BUD Ul. Szosa Jadowska 51, Nowe Lipiny 05-200 Wołomin zaoferowała najniższą cenę za wykonanie zadania 84 900,00 ...
zobacz cały artykuł
PWiK Sp. z o.o. informuje, że na ww. zadanie wpłynęły dwie oferty. Zwycięzyło konsorcjum firm Ekoe Erde Sp. z o.o., ul. Lisa Kuli 25, 05-270 Marki oraz SPECTARE s.c., ul. Obrońców Tobruku 25 m.144, 01-494 Warszawa za łączną ...
zobacz cały artykuł
PWiK Sp. z o.o. informuje,  że na ww. zadanie wpłynęły 2 oferty. Zamawiający wybrał ofertę   Jolanta Szulc   Ul. Warszawska 14 m 7   05-200 Wołomin za kwotę 3500,00 złotych netto, jako ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę brakujących odgałęzień wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Lipińskiej w Wołominie”. Kryterium ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:   -  przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego ...
zobacz cały artykuł
W związku z wydłużeniem terminu składania ofert czas obowiązywania wadium zostaje wydłużony do dnia 23.08.2013 r
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonania budowy odgałęzień wodociągowych,  kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
  PWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. przetargu udział wzięło udział 2 Oferentów, zwyciężyła firma:   „WOD-GAZPOL”   Nowa Iwiczna, ul. Mleczarska 15b 05-500 Piaseczno, ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej PWiK Sp. z o.o. w Wołominie Kryterium – cena 100%     Termin ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Wyłożenie skarp dwóch stawów sedymentacyjnych folią PEHD na oczyszczalni ścieków KRYM Kryterium – cena 100%     Termin ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę spinki wodociągowej w ul. Granicznej w Wołominie (SUW Graniczna -Al. Niepodległości) Kryterium – cena 100%     Termin ...
zobacz cały artykuł
W SIWZ rozdziale VII pkt. 5 w miejsce zapisu 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)    odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia ...
zobacz cały artykuł
PWiK Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w ww. przetargu wzięło udział 12 Oferentów. Najkorzystniejszą ofertą na wszystkie zadania z opisu przedmiotu zamówienia jest oferta firmy G.A.S. Projektowanie i Wykonawstwo, ul. ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie Kryterium – ...
zobacz cały artykuł
 informujemy, że na ww. zadania wpłynęły 2 oferty. Na zadanie nr 1 -opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej w Lipinkach, obydwaj Oferenci zaproponowali taką samą kwotę w wysokości 6500,00 ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający zmienia długość budowy sieci wodociągowej w ul. Barwnej w Lipinkach  z Lca= 150 mb na Lca =190mb
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby  PWiK Sp. z o.o. w Wołominie na 11 zadań Kryterium – cena 100%     Termin ...
zobacz cały artykuł
Ze wzgledu, że na ww. zadanie do dnia składania ofert 14.05.2013 nie wpłynęła żadna, Zamawiający jest zmuszony do unieważnienia postępowania.
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby  PWiK Sp. z o.o. w Wołominie 4 zadania Kryterium – cena 100%     Termin i ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Lipińskiej w Wołominie Kryterium – cena 100%     Termin i miejsce ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający zmienia długość budowy sieci wodociągowej w ul. Barwnej w Lipinkach  z Lca= 150 mb na Lca =190mb
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje że na ww. zadanie wpłynęło 6 Ofert, wszyscy oferenci zostali zaproszeni do negocjacji. Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę firmy F.H.U.”GRAWIT” ul. ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby  PWiK Sp. z o.o. w Wołominie Kryterium – cena 100%     Termin i miejsce składania ...
zobacz cały artykuł
W związku z wycofaniem się Oferenta firmy "INKOM" Spółka z .o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sobieskiego 12 z realizacji zadania -opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Malinowej ...
zobacz cały artykuł
WW. postepowaniu wzięło udział 8 Oferentów. Do negocjacji przystapiło 6 Oferentów, poniżej wykaz firm, z którymi zostaną podpisane umowy. zestawienie
zobacz cały artykuł
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cześćiowych. Zamwiający akceptuje jedynie oryginalne tonery.
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaprasza do składania ofert na Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek. Zamawiający z minimum dwoma wybranymi Wykonawcami przeprowadzi ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający informuje, że  w wyniku przeprowadzonych prób produktu SEDIFLOC 40L6C firmy C.H. Ersbloh Polska Sp. z o.o. proszek nie spełnił stawianych wymogów eksploatacyjnych. W związku z powyższym  Zamawiający ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający zmienia termin realizacji zadań od 1 do 6,  na 80 dni od daty podpisania umowy.
zobacz cały artykuł
Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia dla zadania Budowa sieci wodociągowej w ul. Malinowej  w Lipinkach, z 21 dni na 90 dni od dnia podpisania Umowy.
zobacz cały artykuł
Termin składania ofert wstepnych 04.04.2013 rok godzina 12:00
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie Kryterium – ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert wstępnych na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Wybrani Oferenci zostaną zaproszeni ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów informuje, że złożono 5 ofert wstępnych, 4 Oferentów zaproszono do negocjacji w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.02.2013 roku, w wyniku, których wyłoniono zwycięzcę, z którym ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia dialogu technicznego w celu zebrania informacji, niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do postepowania o udzielenia zamówienia publicznego ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający odstępuje od wpisywania kwot brutto w tabeli w Opisie Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert wstępnych na kompleksową obsługę geodezyjną dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie, zgodnie z Załącznikiem na 1 – Opis przedmiotu zamówienia. ...
zobacz cały artykuł
Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, przy udzile PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, Wołomin ogłasza przetrarg na:  "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4360W w Wołominie" szczegółowe ...
zobacz cały artykuł
  Cześć A zwyciężyła firma: EKO-CHEMIA ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń, podając najniższą cenę zagęszczania za t.s.m 29,16 złotych netto  Część B zwyciężyła firma C.H. Ersblöh Polska Sp. z o.o., ul. Farbiarska 69, 02-862 ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający zmienia brzmienie rozdziału V  SIWZ Spozób oblioczania ceny  Usuwa zapis"Wynik testu do obliczenia ceny ofertowej musi byc określony na podstawie średniej z 2-3 prób..  Dodaje zapis: ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, ogłasza przetarg na: „Dostawę polielektrolitu do odwadniania i zagęszczania osadu nadmiernego dla oczyszczalni ścieków ...
zobacz cały artykuł
W ww. przetargu na wzięło 3 Oferentów. Zwyciężyła firma STD NASIŁOWSKI, ul. Poniatowskiego 63H, 05-220 Zielonka, podając najniższą cenę za wykonanie zadania 91,895,00 złotych netto. zestawienie ofert
zobacz cały artykuł
projekt budowlany sieic kanalizacji sanitarnej projekt wykonawczy szafki sterowniczej projekt budowlany str. 36 projekt budowlany str. 37 projekt budowlany str. 39
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:  Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami i budową pompowni ścieków oraz przewodu tłocznego w ul. Podmiejskiej w Zagościńcu. Oferty ...
zobacz cały artykuł
W ww. przetargu udział wzięło 2 Oferentów. Zwycieżył Zakład Usług Budowlanych "TEL-BUD" Lipiny Nowe, ul. Szosa Jadowska 51, 05-200 Wołomin podając najnizszą cene za robotę budowlna 379 000,00 złotych netto. zestawienie ...
zobacz cały artykuł
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, ogłasza przetarg na: „Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicy Wileńskiej w Wołominie. ...
zobacz cały artykuł
  W związku z zatrzeżeniami Oferentów z rozdziału VII-wadium z pkt 5 zostaje usuniety podpunkt 3 o następującej treści "zawarcie umowy należytego sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe ...
zobacz cały artykuł
W ww. przetargu udział wzięło 5 Oferentów. Zwyciężyła firma RWE Polska Spółka Akcyjna, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, spełniając wymagania SIWZ oraz podając najniższą cenę za całość dostaw energii ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg na: Remont kanału sanitarnego metodą bezwykopową w technologii ciasno pasowanej w ul. Partyzantów w Wołominie oraz wykonanie napraw punktowych kanałów ...
zobacz cały artykuł
W ww. przetargu nie wpłyneła żadna oferta, w związku z powyzszym postepowanie zostaje unieważnione.
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, ogłasza przetarg na: „Dostawę energii elektrycznej dla obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
w ww. przetyargu udział wzieło 4 Oferentów, zwycieżyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SANBUD Stara Niedziałka, ul. Mazowiecka 172, 05-300 Mińsk Mazowiecki, spełniając wymagania SIWZ i podając najniższą cene za wykonaie roboty ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, ogłasza przetarg na: „Naprawę, remont, i modernizację rurociągu ściekowego DN600 na oczyszczalni ścieków KRYM. Oferty ...
zobacz cały artykuł
W przetargu na: Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w technologii bezykopowej zwyciężyła firma: ENERGOPOL-BIS, ul. Mickiewicza 105, 05-230 Mrozy, podając najniższą cenę za wykonane roboty budowlanej: 215 300,36 złotych netto. Zestawienie ...
zobacz cały artykuł
pytania i odpowiedzi do przetargu projekt organizacji ruchu w załączeniu Witosa1 , Witosa2, Witosa3,Witosa4  Boryny 1, Boryny2, Boryny3, Boryny 4,Boryny5,Boryny6, Boryny7, Boryny 8
zobacz cały artykuł
W przetargu na: Zmianę konstrukcji dachu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody Lipińska wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej wzięło udział 5 Oferentów, zwyciężyła firma: ABC-DACHY s.c. Turów, ul. Hallera ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Granicznej 1, ogłasza przetarg na: „Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wołomin, Ossów, Leśniakowizna, Turów, ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wolominie ogłasza przetarg na: Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Witosa w Czarnej i w ul. Boryny w Helenowie. Oferty należy składać ...
zobacz cały artykuł
Wynik przetargu na: Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie separatorów i osadników, odbiór i utylizacja odpadów powstających w wyniku usługi w latach 2012-2012 W przetargu wzięło udział 4 Oferentów. ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   Ogłasza przetarg nieograniczony na: „ Zmianę Konstrukcji dachu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody Lipińska wraz z ociepleniem budynku i wymianą stolarki ...
zobacz cały artykuł
W  przetargu na: Prowadzenie robót konserwacyjnych na rzece Czarna Struga i rzece Długa" wzięło udział 4 Oferentów. Zwycycięzył Zakład Usługowy "MELBUD" Gustaw Grochowski ul. Krucza 2, 05-200 Wołomin spełnił ...
zobacz cały artykuł
Zamawiający odstępuje od zapisu z Dodatku nr 1 do SIWZ o konieczności przedłożenia karty przekazania odpadu
zobacz cały artykuł
Zamawiający zmienił Formularz Ofertowy oraz paragraf 3 Umowy, oba załączniki nie odpowiadały założeniom Specyfikacji technicznej SIWZ-zmiana
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie separatorów i osadników, odbiór i utylizacja odpadów powstających ...
zobacz cały artykuł
W przetargu nieograniczonym na: „Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krótka, Kobyłkowska, Ciasna, Duczkowska, Lipińska w Wołominie”” wzięło udział 6 Oferentów. Zwyciężyło ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na: „Modernizację sieci wodociągowej w ...
zobacz cały artykuł
Rozstrzygnięcie przetargu na "Sukcesywną dostawę armatury wodociagowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o."
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na:  „Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krótka, Kobyłkowska, Ciasna, Duczkowska w Wołominie” ...
zobacz cały artykuł
W przetargu nieograniczonym na: „Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie” zwyciężyła firma: HAPPY OFFICE ...
zobacz cały artykuł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ...
zobacz cały artykuł
W przetargu nieograniczonym na: „Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie” wzięło udział 2 Oferentów. Zwyciężyła firma: Biuro Ochrony Osób ...
zobacz cały artykuł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl lub w siedzibie firmy, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin. Oferty należy składać do dnia 10.01.2012 do godz ...
zobacz cały artykuł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl lub w siedzibie firmy, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin. Oferty należy składać do dnia 15.12.2011 do godz ...
zobacz cały artykuł
W związku ze zmianą właściwości osadu, PWiK Sp. z o.o. wprowadza korektę do specyfikacji technicznej części B, która stanowi dodatek nr 1 do SIWZ W punkcie 5 części B, powyższej specyfikacji wprowadzono: - osad po wirówce ...
zobacz cały artykuł
Oferty należy składać w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin do 20.01.2012 do godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 20.01.2012 roku o godz. 11.00. SIWZ wraz z załącznikami dostępny ...
zobacz cały artykuł
 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron