Wykonanie opisu przedmiotu zam闚ienia dla budowy przewody t這cznego pod torami PKP wraz z kosztorysem inwestorskim

Na ww. zadanie nie wp造n窸a 瘸dna oferta w zwi您ku z powy窺zym post瘼owanie zostaje uniewa積ione.

Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵ów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wo這minie zwraca si z pro軸 o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz kosztorysu inwestorskiego dotycz帷ego budowy sieci kanalizacji sanitarnej t這cznej pod torami PKP na odcinku od PS Koby趾owska do ul. Fieldorfa w Wo這minie, zgodnie z projektami budowlanymi i pozwoleniami na budow:

  1. Decyzja pozwolenia na budow Nr 320/2013 z dnia 26.11.2013 znak WI-III.7840.2.189.2013.MN, projekt Nr Uzg. 166/Ks/2013;
  2. Decyzja pozwolenia na budow Nr 778p/2013 z dnia 27.06.2013 znak WAB.6740.1.2.54.2013, projekt Nr Uzg. 156/Ks/2013;
  3. Decyzja pozwolenia na budow Nr 826p/2012 z dnia 25.06.2012 znak WAB.6740.1.2.45.2012, projekt Nr Uzg. 194/Ks/2012;

opis dodatkowo powinien uwzgl璠nia:

a)      mo磧iwo嗆 monta簑 dwóch przewodów t這cznych PE 250 w rurze przeciskowej, niezale積ie od siebie, w taki sposób, aby w przypadku awarii jednego z nich, istnia豉 mo磧iwo嗆  jego ewentualnego demonta簑 i naprawy, bez konieczno軼i wy陰czenia z eksploatacji przewodu sprawnego oraz koszt takiego rozwi您ania;

b)     sposób i koszt likwidacji istniej帷ego przepustu pod torami PKP;

c)      dobór technologii wykonania przej軼ia pod torami PKP;

d)     koszty zwi您ane z budow konstrukcji odci捫aj帷ych tory kolejowe, koszty zaj璚ia terenu PKP, ewentualne koszty koszty ograniczenia pr璠ko軼i poci庵ów, koszty prób, bada i odbiorców;

Kosztorys Inwestorski nale篡 opracowa, zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze郾ia w sprawie szczegó這wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u篡tkowego. – 1 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej, z podaniem nazw i kodów okre郵onych we wspólnym s這wniku zamówie oraz kosztorysu 郵epego – 1 egz. w formie pisemnej i 1 egz. w formie elektronicznej.

Opis przedmiotu zamówienia nale篡 opracowa w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie .doc.

Termin wykonania: 21 dni od podpisania Umowy.

P豉tno嗆 przelewem w 30 dni  po otrzymaniu prawid這wo wystawionej faktury Vat.

Kryterium 100% cena.

Post瘼owanie prowadzone jest na podstawie wewn皻rznego „Regulaminu Udzielania Zamówie przez Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵ów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Szczegó造 dla sporz康zonej oferty:

1.      Podanie ceny netto oraz brutto.

2.      Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych i wariantowych.

3.      Oferta ma by sporz康zona w j瞛yku polskim.

4.      Powinna zawiera klauzul„ Akceptuje warunki zapytania ofertowego oraz postanowienia Umowy”

5.      Termin zwi您ania z ofert 30 dni.

6.      Termin realizacji – 21 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy.

Oferty nale篡 z這篡 do dnia 03.03.2014 roku do godz. 10:45.

-         pisemnie na adres Zamawiaj帷ego, Wo這min, ul. Graniczna 1

-         faksem na numer 22 776 21 21

-         poczt elektroniczn na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Ryszard Ga豉n – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

El瘺ieta P豉czek, Urszula Ko責ej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

 

Za陰czniki:

  1. Wzór Umowy.
  2. Decyzja pozwolenia na budow Nr 778p/2013
  3. Decyzja pozwolenia na budow Nr 826p/2012
  4. Decyzja pozwolenia na budow Nr 320/2013
  5. Projekt Nr uzg 156/Ks/2013   
  6. Profil   strona 2,7,82    projekt nr uzgodnienia 166/Ks/2013
  7. Projekt Nr uzg. 194/Ks/2012

 

 
 
Strona korzysta z plik闚 cookie w celu realizacji us逝g zgodnie z Polityk prywatno軼i. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do cookie w Twojej przegl康arce.
Projekt, wykonanie i wdro瞠nie 2011 r.
BresIT tworzenie stron