PROW

                                                                                                                                                                                   

                                        

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie pozyskało 3 860 000,00 złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dofinansowaniem na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych.                               

Przedsiębiorstwo, 22 lipca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Wołomin.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na lata 2007-2013.

W ramach projektu wybudowane zostanie 3,4 km sieci wodociągowej oraz 2,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej wraz z dwoma przepompowniami i infrastrukturą towarzyszącą. Wybudowanie powyższej sieci umożliwi w przyszłości dalszej rozbudowę infrastruktury technicznej na obszarach o rzadszej zabudowie.

Przedsiębiorstwo przeprowadziło postępowanie na wybór Wykonawcy na roboty budowlane w podziale na Wykonawcę sieci wodociągowej i Wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej. W dniu 22.10.2014 zostały podpisane Umowy z Wykonawcami na roboty budowlane.

 

Poniżej zestawienie inwestycji objętych wnioskiem dofinansowanie:

Lp.

Zakres Inwestycji

1

budowa sieci wodociągowej w ul. Przedwiośnie w Lipinkach na odcinku od ul. Słonecznej do wys. dz. ew. nr 154/8 obr. Lipinki

2

budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Krańcową dalej w ul. Krańcowej do skrzyżowania z ul. Uroczą i w ul. Uroczej do wysokości dz. ew. nr 184/16 w Lipinkach

3

budowa sieci wodociągowej w ul. Owocowej na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Owocowej do wysokości dz. ew. nr 82/1 obr. 08 w Zagościńcu

4

budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej i drodze dojazdowej do ul. Piastowskiej (dz. ew. nr 96/7, 98/8 obr. 05 Zagościniec) na odcinku od ul. 100-lecia do wysokości dz. ew. nr 96/6 obr. 05 w Zagościńcu

5

budowa sieci wodociągowej w ul. 100-lecia w Zagościńcu i Helenowie na odcinku od istniejącej sieci w Zagościńcu do projektowanej sieci na wys. dz. ew. nr 174/3 obr. Helenów

6

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej w Zagościńcu na odcinku od istniejącej sieci w ul. Mokrej do wysokości dz. ew. nr 169 obr. 09 Zagościniec  + odgałęzienia

7

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej stanowiącej dz. ew. nr 20/4 obr. 02 do ul. Duczkowskiej w miejscowości Nowe Lipiny + odgałęzienia

8

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poranek w Starych Lipinach na odcinku od ul. Kwitnącej do wysokości dz. ew. nr 97/41 obr. Stare Lipiny + odgałęzienia

9

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Watykańskiej na odcinku od istniejącej sieci na wysokości ronda do wysokości dz. ew. nr 194/1 w Majdanie, - grawitacja + odgałęzienia, Lca=90,00 mb + przepompownia oraz w ul. Rubinowej i ul Rzymskiej

10

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od istniejącej sieci na wysokości ronda do wysokości dz. ew. nr 315/4 w Majdanie  + odgałęzienia

11

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Rolnej na dz. ew. nr 78/3, 79 na odcinku od ul. Rolnej do wysokości dz. ew. nr 78/5 obr. 04 Lipiny Nowe + odgałęzienia, tłoczny + przepompownia

Koszt wykonania sieci po wyborze Wykonawców w ramach przeprowadzonego postępowania:

-        Sieć wodociągowa – 1 094 000,00 zł netto

-        Sieć kanalizacji sanitarnej – 3 176 547 ,70 zł netto


 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron