Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Partyzantów i w ul. Kościelnej oraz budowa wodociągu w ul. Partyzantów w Wołominie

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęło 3 oferty. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Zakład Usług Budowlanych „TEL-BUD”

Lipiny Nowe, ul. Szosa jadowska 51

05-200 Wołomin,

za kwotę 297 000,00 złotych netto.

zestawienie ofert

Pytania i Odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Partyzantów i w ul. Kościelnej oraz budowa wodociągu w ul. Partyzantów w Wołominie.”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium – cena 100%

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 000,00 zł.

Termin i miejsce składania ofert – 27.03.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 27.03.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-        wykonanie robót budowlanych - 42 dni od dnia podpisania Umowy,

-        dostarczenie dokumentacji powykonawczej - 98 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                         – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

profil podłużny

Partyzantów odc. 1

Partyzantów odc. 2

Kościelna 1

Kościelna 2

Partyzantów - magistrala

armatura

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron