Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, terminu składania oraz terminu otwarcia Ofert na "Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krótka, Kobyłkowska, Ciasna, Duczkowska w Wołominie"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na:
„Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krótka, Kobyłkowska, Ciasna, Duczkowska w Wołominie” poprzez rozszerzenie zakresu rzeczowego w „Opisie technicznym przedmiotu zamówienia” o modernizację sieci wodociągowej w ul. Lipińskiej w Wołominie.
W związku z powyższym PWiK Sp. z o.o. przedłuża termin składania Ofert do dnia 26.03.2012 do godz. 10.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 26.03.2012 roku o godz. 11.00.

Zmieniona treść SIWZ-u wraz z załącznikami graficznymi dla ul. Lipińskiej w Wołominie:

Załącznik nr 1

SIWZ_Zmiana_Modernizacja_Wod.2
SIWZ_Zmiana_Modernizacja_Wod.3
SIWZ_Zmiana_Modernizacja_Wod.4
SIWZ_ul. Lipińska1
SIWZ_ul. Lipińska2

Zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytania_Odpowiedzi_Nr 1
Pytania_Odpowiedzi_Nr 2

Pytania_Odpowiedzi_Nr 3
 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron