Opracowanie dokumentacji projektowej dla awaryjno-przewałowej przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie przepompowni głównej Gryczana z włączeniem do istniejącego systemu rurociągów, energetyki i automatyki oraz adaptacja reakto

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 2 oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 80 000, 00 złotych netto. Wszystkie oferty przekroczyły środki zarezerwowane przez PWiK Sp. z o.o.        w Wołominie. Zarząd Spółki podjął decyzję o zwiększeniu środków o 18 600,00 złotych netto do kwoty najniższej oferty, firmy:

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze

„EKOSAN” Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 31/69

01-651 Warszawa

Poniżej zestawianie ofert.

 

Oferent

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze

„EKOSAN” Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 31/69

01-651 Warszawa

 

Envirotech Sp. z o.o.

ul. Jana Kochanowskiego 7

60-845 Poznań

 

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej

 

95 000,00 złotych netto

 

159 685,00 złotych netto

Cena za 1 osobo nadzór

300,00 złotych netto

1260,00 złotych netto

Pytania i odpowiedzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla awaryjno-przewałowej przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie przepompowni głównej „Gryczana” z włączeniem do istniejącego systemu rurociągów, energetyki i automatyki oraz adaptacja reaktora BIOMIX na zbiornik retencyjny wraz z podczyszczaniem mechanicznym i niezbędną infrastrukturą”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” Zamówień nieobjętych ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych”

Kryterium – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 04.04.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 04.04.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Osoby do kontaktu:

Jacek Klepacz Marta Grzęda-Malinowska,                 – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej                                  – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

Załączniki

 

  1. mapa archiwalna z istniejącym stanem zagospodarowania pompowni ścieków „Gryczana” – rys. nr 1;
  2. przekroje istniejącej przepompowni – rys. nr 2;
  3. plan sytuacyjny z reaktorem BIOMIX – rys. nr 3;
  4. rzut reaktora BIOMIX rys. nr 4;
  5. przekrój reaktora BIOMIX rys. nr 5;

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityk? prywatno?ci. Możesz okre?lić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegl?darce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron