Dostawa węgla aktywnego wraz z wymianą w filtrach dezodoryzacyjnych zlokalizowanych na przepompowni Gryczana i oczyszczalni ścieków KRYM

 

Na wyżej wymienione postępowanie w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Dostawę węgla aktywnego wraz z wymianą w filtrach dezodoryzacyjnych zlokalizowanych na przepompowni „Gryczana” i oczyszczalni ścieków „KRYM””.

 

Opis techniczny

 1. Dostawa węgla aktywnego do dezodoryzacji powietrza typ AIRPEL ULTRA DS –

 1 300 kg.

 1. Wymiana zużytego węgla aktywnego w 5 filtrach dezodoryzacyjnych, w  dwóch obiektach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Gminy Wołomin.
 2. Utylizacja wymienionego węgla aktywnego.
 3. Utylizacja 300 kg zapakowanego w worki węgla aktywnego.

 

Wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Dokonywanie oceny i wyboru ofert : 100 % cena

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej zleci wykonanie przedmiotu zamówienia. Podstawą do wypłaty wynagrodzenie będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT.

 

W przypadku opóźnieniu w realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty

 1. Podanie ceny netto, Vat i brutto.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
 4. Powinna zawierać klauzulę „Zapoznałem się z warunkami niniejszego ogłoszenia i je akceptuje”.
 5. Termin związania z ofertą 30 dni.
 6. Termin realizacji – 21 dni od daty otrzymania zlecenia.
 7. Oferty należy złożyć do dnia 06.05.2014 roku do godz. 10:00

·         Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

·         Faksem na numer 22 776 21 21

·         Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Jacek Klepacz                                    – sprawy techniczne, tel 22 787 80 11

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej      – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron