Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   Sp. z o.o. w uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 2 oferty. Zamawiający wybrał ofertę firmy:

„WOD-GAZPOL”

Ewa Brzozowska

Nowa Iwiczna, ul. Mleczarska 15b

05-500 Piaseczno

 jako najkorzystniejszą za kwotę 511 991,50 złotych netto

zestawienie szczegółowe ofert

Formularz ofertowy - wersja edytowalna

KOREKTA FORMULARZA OFERTY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę armatury wodociągowej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Kryteria oceny – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 17.06.2014 roku godz:11:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Otwarcie ofert – 17.06.2014 godz. 12:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 16 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów przez 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego.

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityk? prywatno?ci. Możesz okre?lić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegl?darce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron