Przebudowa - adaptacja reaktora BIOMIX

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wynik przetargu

zestawienie ofert

Termin i miejsce składania ofert – 31.10.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 31.10.2017 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

pytania i odpowiedzi

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  Przebudowę – adaptację reaktora BIOMIX”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 25.08.2016 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 60 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 27.10.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 27.10.2017 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Termin wykonania  zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej – maksymalnie w ciągu 305 dni od podpisania Umowy.
  2. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
  3. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:
 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron