Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, przewodami tłocznymi, odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ulicach Zielonej i Legionów w Wołominie”

wynik przetargu

zestawienie ofert

wyjaśnienia do SIWZ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, przewodami tłocznymi, odgałęzieniami kanalizacyjnymi w ulicach Zielonej i Legionów w  Wołominie”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 02.08.2019 r. godz:11:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 02.08.2019 r. godz. 12:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty w terenie w terminie 90 dni od daty podpisania Umowy oraz dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 60 dni od daty zakończenia robót w terenie. Prace należy skoordynować  z remontem ul. Zielonej i Legionów prowadzonym przez Urząd Miasta w Wołominie.

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

Projekt budowlany 268 W-Ks 2019

Projekt budowlany 269 Ks 2019

Decyzja 1082p/2019

Decyzja 1083p/2019

projekt 269/EN/ 2019

projekt 268/EN/2019

projekt pompownia

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron