Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Wołomin

ROZSTRZYGNIĘCIE

ZESTAWIENIE OFERT

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania:

zamówienie podstawowe:         5 251 467,46 złotych netto, 6 459 304,98 złotych brutto.

Część  A : 2 776 577,57 zł netto

Część B: 2 474 889,89 zł netto

zamówienia uzupełniające:       20% zamówienia podstawowego tj. 1 050 293,5 złotych netto, 1 291 861,01 złotych brutto.

Część A: 555 315,52 zł  netto

Część B: 494 977,98 zł netto

Gwarancja i warunki płatności zgodnie z SIWZ.

Termin realizacji

-        roboty budowlane w terenie w zakresie sieci wodociągowej - zadanie nr 5 oraz w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie nr 4 i 5, w terminie do dnia 30.09.2014 r. potwierdzone protokołem odbioru wykonanych robót w terenie oraz sporządzić i dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą do dnia 28.11.2014 r. umożliwiającą uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego robót;

-        roboty budowlane w terenie w zakresie sieci wodociągowej - zadanie nr 1, 2, 3, 4 oraz w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej - zadanie nr 1, 2, 3, 6, w terminie do dnia 30.11.2014 r. potwierdzone protokołem odbioru wykonanych robót w terenie oraz sporządzić i dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą do dnia 31.01.2015 r. umożliwiającą uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego robót;

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ogłosza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pt." Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich gminy Wołomin"

 OGŁOSZENIE

 SIWZ

Dokumentacja projektowa - Część A

 1. ul. Przedwiośnie - pozwolenie na budowę; przedmiar; projekt budowlany: 1, 2, 3, 4, 5, 6, geotechnika
 2. ul. Urocza, ul. Krańcowa, ul. Graniczna - pozwolenie na budowę, przedmiar, projekt budowlany
 3. ul. Owocowa - pozwolenie na budowę, przedmiar, projekt budowlany
 4. ul. Piastowska i droga dojazdowa - pozwolenie na budowę, przedmiar, projekt budowlany: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 5. ul. 100-lecia - pozwolenie na budowę, przedmiar, projekt budowlany: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Dokumentacja projektowa - Część B

 1. ul. Mokra - pozwolenie na budowę, przedmiar, projekt budowlany: 1, 2, 3
 2. droga dojazdowa do ul. Duczkowskiej - pozwolenie na budowę, przedmiar, projekt budowlany
 3. ul. Poranek - pozwolenie na budowe, przedmiar, projekt budowlany: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 4. ul. Watykanska, ul. Rzymska, ul. Rubinowa - pozwolenie na budowe, przedmiar, projekt budowlany; 1, 2, projekt elektryka
 5. ul. Wyszyńskiego - pozwolenie na budowę, przedmiar, projekt budowlany: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 6. droga dojazdowa do ul. Rolnej - pozwolenie na budowe, przedmiar, projekt budowlany: 1, 2, 3, 4, 5

Wykaz nawierzchni

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron