Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej - 3

unieważnienie

powtórzenie czynności oceny ofert

wynik przetargu

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi 4

pytania i odpowiedzi 3

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę odzieży roboczej i ochronnej”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 60% cena, 40% jakość

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - 6 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 20.09.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 20.09.2019 r. godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywna dostawa od dnia podpisania Umowy przez okres 36 miesięcy.

siwz

załaczniki w wersji edytowalnej

wzór logo

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron