Remont polegający na modernizacji zbiornika wód popłucznych na SUW Graniczna w Wołominie

unieważnienie

zestawienie z otwarcia ofert

UWAGA TERMIN SKŁADANIA OFERT ULEGA ZMIANIE. TERMIN SKŁDANIA OFERT: 19.03.2019 GODZ. 10:45. OTWARCIE 19.03.2019 GODZ. 11:00.

pytania i odpowiedzi 3

Zamawiający uzupełnia postępowanie o „Ekspertyzę stanu technicznego zbiornika wód popłucznych z płukania filtrów SUW Graniczna”

Ekspertyza

pytania i odpowiedzi 2

UWAGA W ZWIĄZKU Z WPROWADZONĄ ZMIANĄ TERMIN SKŁĄDANIA OFERT ULEGA ZMIANIE. TERMIN SKŁDANIA OFERT: 14.03.2019 GODZ. 12:45. OTWARCIE 14.03.2019 GODZ. 13:00.

Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont polegający na modernizacji zbiornika wód popłucznych na SUW Graniczna w Wołominie”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

 

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 08.03.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 08.03.2019 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty w terenie do dnia 31.10.2019r. i dostarczyć dokumentację powykonawczą w terminie 30 dni od daty zakończenia robót w terenie.

SIWZ

załączniki w wersji edytowlanej

Projekt techniczny

przedmiar wariant I

przedmiar wariant II

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron