Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz rękawic roboczych i ochronnych - 2

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 4

Termin i miejsce składania ofert – 18.06.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 18.06.2019 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

pytania i odpowiedzi 3

załaczniki w wersji edytowalnej po zmianie

SIWZ po zmianach

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz rękawic roboczych i ochronnych”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 60% cena, 40% jakość

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

  • Zadanie nr I - 6 000,00 zł.
  • Zadanie nr II – 2 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej podanej w ofercie dla każdego zadania.

Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

Sukcesywna dostawa od dnia podpisania Umowy przez okres 36 miesięcy.

SIWZ

załączniki  w wersji edytowalnej

zał. nr 2

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron