Dostawa polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu oraz chlorku żelaza (II) dla oczyszczalni ścieków KRYM zlokalizowanej w Leśniakowiźnie przy ul. Krymskiej 2

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

wyjaśnienia do SIWZ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na

„Dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego, polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu oraz chlorku żelaza (II) dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w Leśniakowiźnie przy ul. Krymskiej 2”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

WadiumOferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

  • Część A -  4 500,00 złotych
  • Część B – 9 000,00 złotych
  • Część C – 1 500,00 złotych

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 17.07.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 17.07.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania Umowy.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

formularze techniczne w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron