Obudowa studni nr 7, budowa przewodu tłocznego wodociągowego na dz. 3, 2/3, 11/1, 12/3, 12/4 oraz przebudowa polegająca na wymianie przewodu tłocznego wodociągowego na dz. 3, 11/1

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 2

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „ Obudowa studni nr 7, budowa przewodu tłocznego wodociągowego na dz. 3, 2/3, 11/1, 12/3, 12/4 oraz  przebudowa polegająca na wymianie przewodu tłocznego wodociągowego na dz. 3, 11/1”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Roboty uzupełniające – Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 15.11.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 15.11.2019 r. godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty w terenie oraz dostarczyć dokumentacje powykonawczą w terminie 90 dni od daty przekazania przez Zamawiającego informacji o uzyskaniu pożyczki na sfinansowanie zadania.

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

przedmiar

Projekt budowlany cz.1

Projekt budowlany cz.2 a

Projekt budowlany cz.2 b

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron