Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Kobyłka


 

Wynik przetargu na „Sukcesywna dostawa wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Kobyłka”.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła 1 oferta firmy:

Mirometr Sp. z o.o.

Bażanowice, ul. Cieszyńska 1a

43-440 Goleszów

za kwotę 258 000,00 złotych netto.

formularz cenowy

W związku z korektą dodatków do SIWZ Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 12.06.2014 roku do goz. 10:45. Otwarcie nastapi w siedzibie Zamawijacego 12.06.2014 roku o godz. 11:00. Na opakowaniu należy umeścić napis "Nie otwierać przed terminem składania ofert tj. 09.06.2014 godz. 11:00". Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
 
PYTANIA
  1. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności dotyczącej ilości wodomierzy jednostrumieniowych, przemysłowych wyszczególnionych w pkt. II Opisu Przedmiotu Zamówienia w porównaniu do ilości tych wodomierzy przedstawionych w pkt. II Formularza Oferty (dodatek nr 2 do SIWZ).
  2. Prosimy o udostępnienie wzoru wykazu wykonanych usług/dostaw stanowiącego dodatek nr 7 do SIWZ, o którym jest mowa w Rozdziale IX pkt. k SIWZ. Formularz ten nie został załączony przez Państwa do SIWZ.
 
ODPOWIEDZI
  1. Zamawiający wyjaśnię, iż poprawne ilości wodomierzy jednostrumieniowych przemysłowych zostały wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający w załączeniu zamieszcza korektę Formularza Oferty.
  1. Zamawiający w załączeniu zamieszcza Dodatek Nr 7 do SIWZ.
 
 

Załączniki:

 

 

1.          Formularz Oferty

 

2.          Dodatek Nr 7 do SIWZ
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę wodomierzy, modułów radiowych oraz elementów montażowych wodomierzy dla obszaru Gminy Kobyłka”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Kryteria oceny – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 10.06.2014 roku godz:11:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 10.06.2014 godz. 12:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: Sukcesywna dostawa wodomierzy przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Osoby do kontaktu:

Piotr Orych – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron