Budowa by pass’u komory dop造wowo – rozdzielczej oraz modernizacja komory dop造wowo- rozdzielczej na terenie przepompowni 軼iek闚 „Gryczana”

uniewa積ienie

zestawienie ofert

Wo這min, dnia 17.04.2020 r.

Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵ów i Kanalizacji og豉sza przetarg nieograniczony naBudow by pass’u komory dop造wowo – rozdzielczej oraz modernizacja komory dop造wowo- rozdzielczej na terenie przepompowni 軼ieków „Gryczana”

Post瘼owanie prowadzone jest na podstawie wewn皻rznego „Regulaminu Udzielania Zamówie przez Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵ów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwa陰  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Zamawiaj帷y wymaga wadium w wysoko軼i 25 000 PLN

Zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy – 10% ceny ca趾owitej

Roboty uzupe軟iaj帷e – Zamawiaj帷y nie przewiduje robót uzupe軟iaj帷ych

Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych ani wariantowych.

Termin i miejsce sk豉dania ofert – 05.05.2020 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiaj帷ego Wo這min, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 05.05.2020 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiaj帷ego, Wo這min, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji

  1. Termin wykonaniazamówienia tj. projektowanie, wykonanie i zako鎍zenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w terminie 15 miesi璚y od podpisania Umowy.
  2. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletn dokumentacj powykonawcz oraz podpisanym bezusterkowym protoko貫m odbioru robót.
  3. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ cz窷ci robót, które mog stanowi osobny element odbioru cz窷ciowego, okre郵ono poni瞠j:
  •  
  • Opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy;
  • Opracowanie projektu budowlanego i z這瞠nie wniosku o pozwolenie na budow w terminie 4 miesi璚y od daty zawarcia umowy;
  • Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich bran wraz z wszystkimi dokumentami niezb璠nymi do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 1 miesi帷a od daty zaakceptowania przez zamawiaj帷ego projektu budowlanego.

Zamawiaj帷y uzgodni lub zg這si uwagi w terminie 5 dni roboczych do przedstawionych przez Wykonawc wersj ww. opracowa,

Roboty budowlane

  • Dokumentacja powykonawcza
  • 3 miesi帷e od daty zako鎍zenia robót w terenie.

W/w terminy powinny by uwzgl璠nione w harmonogramie rzeczowo-terminowo -finansowym (Programie robót) z這穎nym przez Wykonawc i stanowi帷ym za陰cznik do Umowy.

Zamawiaj帷y mo瞠 uniewa積i post瘼owanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 ¹§ 3 KC. Zamawiaj帷y mo瞠 odwo豉 przetarg lub zmieni warunki przetargu – je瞠li przewidzia tak opcj w tre軼i og這szenia o przetargu.

SIWZ

Og這szenie o zamówieniu

Za陰czniki w wersji edytowalnej

PFU

Ekspertyza

skan dok. archiwalnej - kana dop造wowy do hali krat PP

projekt geotechniczny

KDR zasuwy

komora zasuw ci庵 podstawowy

Inwentaryzacja

Schemat ideowy

 

 

 

 

 
 
Strona korzysta z plik闚 cookie w celu realizacji us逝g zgodnie z Polityk prywatno軼i. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do cookie w Twojej przegl康arce.
Projekt, wykonanie i wdro瞠nie 2011 r.
BresIT tworzenie stron