Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi w ul. Średniej w Wołominie

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 4 oferty. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Królik Włodzimierz KROL

Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych

ul. Łukasiewicza 9g

05-200 Wołomin

za kwotę 218 000,00 złotych netto.

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi w ul. Średniej w Wołominie” 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Kryteria oceny – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 23.05.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 23.05.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty budowlane w terminie 84 dni od dnia podpisania umowy oraz sporządzić dokumentację powykonawczą w terminie 90 dni od dnia zakończenia budowy.

 

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ   pozwolenie na budowę   projekt budowlany 1  projekt 2 projekt 3  projekt 4  projekt 5   projekt 6   projekt 7  geotechnika 1  geotechnika 2  geotechnika 3  geotechnika 4  geotechnika 5

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron