Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM”

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi 11

wzór formularza oferty-korekta

formularz wersja edytowalna

pytania i odpowiedzi 10

pytania i odpowiedzi 9

pytania i odpowiedzi 8

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

pytania i odpowiedzi 7

pytania i odpowiedzi 6

pytania i odpowiedzi 5

pytania i odpowiedzi 4

pytania i odpowiedzi 3

pytania i odpowiedzi 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

 

Kryterium – 90% cena, 10% termin realizacji zadania z założeniem, ze maksymalny termion nie może przekroczyć 31.10.2021

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 30 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert – 06.10.2020 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 06.10.2020 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

 

Termin realizacji zamówienia:

  1. Termin wykonaniazamówienia tj. projektowanie, wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej nie później niż do 31.10.2021 r. ostateczny termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.
  2. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
  3. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-terminowo -finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę i stanowiącym załącznik do Umowy.

 

 

SIWZ i Opis przedmiotu zamówienia na stronie Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Zgodnie z art. 701   § 3 K.c. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidzi taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

SIWZ

PFU

Zał nr OS - Plan zagospodarowania z 2008

schemat technologiczny kotłowni

schemat blokowy

załaczniki w wersji edytowalnej

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron