Sukcesywna dostawa rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie

 

WWynik  przetargu na „Sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie”

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 2 oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 600 000,00 złotych netto. Wszystkie oferty przekroczyły środki zarezerwowane przez PWiK Sp. z o.o.        w Wołominie. Zarząd Spółki podjął decyzję o zwiększeniu środków o 14 186,50 złotych netto do kwoty najniższej oferty, firmy:

PLAST-BUD

Zofia i Kazimierz Olszewscy Spółka Jawna

ul. Bielińska 2

06-400 Ciechanów

zestawienie ofert

pytania i Odpowiedzi 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę rur wodociągowych, rur i kształtek kanalizacyjnych oraz studni kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. w Wołominie."

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Kryteria oceny – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 22.05.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 22.05.2014 roku godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy od daty podpisania Umowy

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityk? prywatno?ci. Możesz okre?lić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegl?darce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron