Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi w ul. Kleeberga i w drodze dojazdowej w Wołominie

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami kanalizacyjnymi w ul. Kleeberga i w drodze dojazdowej w Wołominie”

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Kryterium       – cena 100%

Wadium          6000,00 zł

Termin i miejsce składania ofert – 08.05.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 08.05.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

-        rozpoczęcie robót najpóźniej do dnia  21.05.2014 r.

-            zakończenie prac i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru zakończenia robót w terenie nastąpi najpóźniej w 28 dni od daty podpisania Umowy.

-            odbiór końcowy robót (dokumentacja powykonawcza) w 84 dni od daty zakończenia budowy r.

 

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                   – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej       – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

SIWZ

Geotechniczne warunki posadowienia

Opinia geotechniczna

mapa 1 mapa2 mapa 3  mapa 4  profil  projekt

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron