Wykonanie przewiertów sterowanych dla 5 zadań

rozstrzygnięcie

Plany sytuacyjne:

Zad. 1; Zad. 2; Zad. 3; Zad. 4; Zad. 5

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przewiertów sterowanych dla poniższych zadań:

1.            Budowa sieci wodociągowej Duczki ul. Majdańska, Azaliowa PE 160; L = 215,0 mb, PE 110 L = 10,0 mb

2.            Budowa sieci wodociągowej Wołomin ul. Słoneczna, Nadłąkowa PE 110; L = 60,0 mb

3.            Budowa sieci wodociągowej Zagościniec ul. Truskawkowa PE 110; L = 450,0 mb

4.            Budowa sieci wodociągowej Wołomin ul. Zielona PE 110 L = 300,0 mb

5.            Budowa przyłącza wodociągowego Wołomin ul. Lipińska 50 z rur PE 50; L = 20,0 mb

Zamawiający zapewnia dostawę rur, obsługę geodezyjną, wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu, utylizację płuczki bentonitowej, załatwienie formalności i opłat zw. z zajęciem pasa drogi oraz wykonanie niezbędnych prac ziemnych.

Wykonawca, musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. osobą wskazaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji:

  1. Kierownika Budowy – posiadanie co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku kierownika budowy wraz z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń oraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
  2. Operatora wiertnic poziomych - posiadanie co najmniej 5 lat doświadczenia (licząc do dnia składania ofert) na stanowisku operatora wiertnic poziomych z zasilaczem hydraulicznym z uprawnieniami co najmniej III klasy do 600 mm z wpisem do książki operatora na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)

Termin wykonania: 21 dni od podpisania Umowy wraz ze sporządzeniem protokołów odbioru. Podstawą do wypłaty wynagrodzenie będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru. Płatność przelewem w 30 dni  po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury Vat.

Kryterium 100% cena.

Okres gwarancji: 36 miesiące.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty

1.      Podanie ceny netto oraz brutto  na każde zadanie.

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

3.      Oferta ma być sporządzona w języku polskim.

4.      Powinna zawierać klauzulę „Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia”.

5.      Powinna zawierać klauzulę„Zapoznałem się z umową i ją akceptuje”. Umowa stanowi Załącznik Nr 1.

6.      Termin związania z ofertą 30 dni.

7.      Termin realizacji – 21 dni od podpisania Umowy.

8.      Oferty należy złożyć do dnia 21.03.2014 roku do godz. 10:00

·       Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

·       Faksem na numer 22 776 21 21

·     Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl, przesłanie oferty na inny adres email, nie będzie rozpatrywane

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                         – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej          – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21


Załącznik:

Wzór Umowy.

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron