Ochrona obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie-2020

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na Ochronę obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie  z art. 70¹ § 3 K.c.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Kryterium – 100% cena

Wadium – oferta jest zabezpieczona wadium: 30 000,00 zł

Termin i miejsce składania ofert – 03.03.2020 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 03.03.2020 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Umowa zostanie zawarta od dnia 26.03.2020 roku (włącznie)od godz. 08:00 na okres 733 dni do dnia 28.03.2022 r. do godz. 08:00.  Realizacja niniejszej umowy rozpocznie się od godziny 08:00 i zakończy o godz. 08:00.
  2. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

siwz

załaczniki w wersji edytowalnej

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron