Wykonanie przewiertów sterowanych – budowa sieci wodociągowych w m . Czarna w ul. Jaspisowej oraz w m. Zagościniec w ul. Szkolnej i Asfaltowej

rozstrzygnięcie

zestawienie ofert

odpowiedzi na pytania

wyjaśnienia do SIWZ 2

Dodatek nr 5 do SIWZ - wzór umowy poprawiony

Dodatek nr 2 do SIWZ -wzór formularza oferty

wyjaśnienia do SIWZ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie przewiertów sterowanych – budowa sieci wodociągowych w m. Czarna w ul. Jaspisowej oraz w m. Zagościniec w ul. Szkolnej i Asfaltowej”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzony Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 05.09.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 05.09.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty podpisania umowy.

siwz

załączniki w wersji edytowalnej

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron