Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie”- 2020

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

Wzór umowy -korekta 14.12.2020

Zmiana treści SIWZ

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na  „Odbiór                 i zagospodarowanie odpadów z gospodarki ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągów                i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedziba w Wołominie”.

 

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. oraz Uchwałą 37/2020 z dnia 30.10.2020 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 701 § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium  - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I

zawartość piaskowników – 2 000,00 zł

Część II

skratki– 2 500,00 zł

Część III

odpady ze studzienek kanalizacyjnych – 15 000,00

Część IV

inne niewymienione odpady (węgiel aktywny) – 400,00 zł

Część V

odpady zawierające siarkę (zużyty granulat z odsiarczalników)                            – 200,00 zł

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 5% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Termin i miejsce składania ofert – 17.12.2020 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 17.12.2020 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Sukcesywny odbiór przez okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2022 r.
  2. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron