Publikacja 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - 2020

wynik zapytania

zestawienie z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert na Publikację 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą  nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Zamówienia uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 701   § 3 K.c.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 24.01.2020 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 24.01.2020 godz. 11:00,  Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Artykuły ukażą się 5 razy w nw. terminach:
  • do 28 02.2020
  • do 30.06.2020
  • do 31.12.2020
  • do 30.06.2021
  • do 30.11.2021
  1. Wykonawca zobowiązuje się:
  • przedstawić wizualizację ogłoszenia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów do Zamawiającego,
  • opublikować ogłoszenie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania materiałów do publikacji,

minimalna wysokość nakładu 10 000 egzemplarzy

zał. nr 1- OPZ

zał. nr 2- formularz ofertowy

zał. nr 3 - wzór umowy 

podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta

księga identyfikacji znaku

księga wizualizacji

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron