Zaproszenie do kładania ofert na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zaprasza do składania ofert na Sukcesywną dostawę artykułów biurowych i tonerów do drukarek.
Zamawiający z minimum dwoma wybranymi Wykonawcami przeprowadzi negocjacje, w wyniku, których z jednym Oferentem zostanie podpisana umowa na 24 miesiące.
Każda oferta powinna spełniać poniższe wymogi
1.      Dostawca podaje cenę netto wyrażoną w PLN zgodnie z formularzem cenowym
2.      Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
3.      Do ofert należy dołączyć parafowane wszystkie strony formularza cenowego oraz Umowy
4.      Dostawca załączy oświadczenie, że zapoznał się załącznikami oraz je akceptuje
5.       Oferty należy składać  w zamkniętej kopercie z informacją, że dotyczy „Sukcesywnej dostawy artykułów biurowych i tonerów do drukarek” w sekretariacie PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin.
Termin składania ofert 19.04.2013 godz. 11:00
Miejsce – sekretariat PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
Termin związania z ofertą – 60 dni
 
Osoby do kontaktu
Janina Sałańska – sprawy techniczne, tel. 22 776 21 21
Elżbieta Płaczek – sprawy formalne, tel. 22 776 21 21
 
 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron