Zaproszenie do składania wnioskó wstępnych na opracowanie dokumentacji projektowej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert wstępnych na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Wybrani Oferenci zostaną zaproszeni do negocjacji w siedzibie Zamawiającego, w wyniku, których Zamawiający wybierze najkorzystniejsze oferty i z wybranymi Wykonawcami podpisane zostaną Umowy.
Kryterium – cena 100%
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 
Termin i miejsce składania ofert wstępnych – 04.04.2012 roku godz:12:00, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1
 
Osoby do kontaktu:
Marta Grzęda Malinowska – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21
Elżbieta Płaczek – sprawy formalne, tel 22 776 21 21
 
 
 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityk? prywatno?ci. Możesz okre?lić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegl?darce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron