Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów i osadników, odbiór i utylizację odpadów powstających w wyniku usługi w latach 2018-2020

wynik przetargu

zestawienie ofert

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów i osadników, odbiór i utylizację odpadów powstających w wyniku usługi w latach 2018-2020 ”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwałą nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania do czasu podpisania umowy

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 23.11.2017 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 23.11.2017 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

Umowa zostanie zawarta od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r.

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                               – wymagania techniczne, tel 22 787 80 11

Elżbieta Płaczek, Urszula Papiór                   – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

 

siwz

załaczniki w wersji edytowalnej

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron