Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, przewodami tłocznymi i odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz siecią wodociagową z odgałęzieniami wodociągowymi w ulicy Długiej w m.Duczki, gm.Wołomin-4

unieważnienie

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, przewodami tłocznymi i odgałęzieniami kanalizacyjnymi oraz siecią wodociągową z odgałęzieniami wodociągowymi w ul. Długiej w m. Duczki gm. Wołomin w latach 2018-2019”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 11.10.2018 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 11.10.2018 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  • Wykonanie robót w terenie: 140 dni od daty zawarcia  Umowy - prace należy skoordynować   z pracami budowy infrastruktury drogowej realizowanej przez Urząd Miejski w Wołominie.
  • Dostarczenie dokumentacji powykonawczej  w terminie 60 dni od daty zakończenia robót   w terenie.

profil odgałęzienia dz.362/2

Warunki odtworzenia nawierzchni

Pozwolenie na budowę ks nr 1489/2017

pozwolenie na budowę nr 980p/2017

Zgłoszenie budowy

załaczniki w wersji edytowaln

Projekt budowlany woda cz.I

Projekt budowlany woda cz.II

Projekt budowlany woda cz.III

Projekt budowlany woda cz.IV

zmiana lokalizacji szafy sterowniczej

siwz

projekt techniczny odgałęzienia do dz. nr 99/21

projekt budowlany ks cz.I

projekt budowlany ks cz.II

projekt budowlany ks cz.III

projekt budowlany ks cz.IV

projekt budowlany ks.cz.V

projekt budowlany ks cz.VI

odgałęzienia cz.I

odgałęzienia cz.II

odgałęzienia cz.III

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron