Obsługa geodezyjna Spółki przez okres 12 miesięcy-2019

wynik przetargu

zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres  12 miesięcy”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70¹ § 3 K.c.

 Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy, której przekroczenie skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, tj. zabezpieczenie na kwotę 24 600,00 złotych

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin i miejsce składania ofert – 16.04.2019 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 16.04.2019 godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  • Sukcesywna realizacja przez okres 12 miesięcy od dnia 06.05.2019 r.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron