Prace w zakresie odtwarzania nawierzchni i dostawa kruszyw na potrzeby Spółki przez okres 24 miesięcy

W związku z odmową podpisania Umowy przez firmę  Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9g, 05-200 Wołomin, Zamawiający podpisze Umowę na „Prace w zakresie odtwarzania i dostawa kruszyw na potrzeby Spółki przez okres 24 miesięcy” z firmą:

"Czystość" Spółka Jawna

Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid,      

ul. Sławkowska 22

05-200 Wołomin

za kwotę 3971,00 złotych netto.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 2 oferty. Jako najkorzystniejszą, Zamawiający wybrał ofertę firmy:

Królik Włodzimierz KROL

Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych

ul. Łukasiewicza 9g

05-200 Wołomin

za kwotę 3066,90 złotych netto.

 zestawienie ofert

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Prace w zakresie odtwarzania nawierzchni i dostawa kruszyw na potrzeby Spółki przez okres 24-miesięcy” 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Kryteria oceny – cena 100%

Termin i miejsce składania ofert – 07.08.2014 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Otwarcie ofert – 07.08.2014 godz. 11:00 – siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul.  Graniczna 1.

Wadium – oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł.

Termin realizacji zamówienia:

1.    Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

2.    Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadanie w terminie:

-        Naprawa i odtworzenie nawierzchni – 3 dni kalendarzowe od daty zlecenia

-        Sprzedaż kruszywa – transport Dostawcy - 2 godziny od terminu zgłoszenia,

-        Sprzedaż kruszywa – transport własny Zamawiającego – 1 godzina od terminu zgłoszenia.

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan – wymagania techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

 

SIWZ

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityk? prywatno?ci. Możesz okre?lić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przegl?darce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron