Ubezpieczenie OC dla PWiK Sp. z o.o w 2020-2 postępowanie

wynik zapytania

zestawienie ofert

wykaz budynków

pytania i odpowiedzi 3

pytania i odpowiedzi 2

UWAGA ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT Z 08.01.2020 R. Z GODZ 10:00 NA 10.01.2020 GODZ. 11

pytania i odpowiedzi 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty łącznej na:

 1. Polisę Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.
 2. Polisę Ubezpieczenia Budynków/Lokali.
 3. Polisę Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Informacje ogólne:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę  na podstawie  „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

Kryterium: 100% cena.

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty:

 1. Podanie ceny netto, VAT i brutto zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
 3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
 4. Termin związania z ofertą 60 dni.
 5. Termin realizacji –  od dnia 22 stycznia 2020 r (od godz. 0:00) do 21 stycznia 2021 r. (do godz. 24:00)
 6. Oferty należy złożyć do dnia 08.01.2020 roku do godz. 10:00 w jednej z poniższych form:
 • Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin
 • Faksem na numer 22 776 21 21
 • Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Agata Piechocka                                                        – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Papiór                               – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21

 

 

 

Załączniki:

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Formularz ofertowy.
 3. Wykaz budynków i budowli
 4. KRS

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron