Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów i osadników, odbiór i utylizację odpadów powstających w wyniku usługi w latach 2021-2023 ”

wynik przetargu

zestawienie z otwarcia ofert

wyjaśneinia

OPZ korekta

wzór Umowy korekt 05.01.2021

wzór Umowy korekta 04.01.2020

wyjaśnienia

wzór umowy- korekta

pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „Przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów i osadników, odbiór i utylizację odpadów powstających w wyniku usługi w latach 2021-2023 ”

Postępowanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych” – zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. oraz Uchwałą 37/2020 z dnia 30.10.2020 r.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie                                     z art. 701 § 3 K.c.

Kryterium – 100% cena

Wadium – Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11 000,00 zł.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej za przedmiot zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 08.01.2021 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 08.01.2021 r. godz. 11:00, Siedziba Zmawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Umowa zostanie zawarta od dnia jej podpisania do 31.12.2023 r.
  2. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

SIWZ

załączniki w wersji edytowalnej

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron