Opracowania projekótw organizacji ruchu na czas budowy

Rozstrzygnięcie

Pytania i odpowiedzi.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektów organizacji ruchu na czas wykonania następujących robót budowlanych:

 

1.        Budowa odgałęzień od sieci wod – kan do budynku komunalnego w Wołominie przy ul. Lipińskiej 50

2.        Budowa odgałęzień od sieci wod – kan do budynku komunalnego w Wołominie przy ul. Legionów 47

3.        Budowa odgałęzienia od sieci wodociągowej do budynku komunalnego w Wołominie przy ul. Sienkiewicza 32

4.        Budowa odgałęzienia od sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego Ossów ul. Matarewicza 243 dz. ew. nr 51/3 obr. 04

5.        Budowa sieci wodociągowej Duczki ul. Majdańska, Azaliowa PE 160; L = 214,0 mb, PE 110 L = 110 0 mb

6.        Budowa sieci wodociągowej Wołomin ul. Słoneczna, Nadłąkowa PE 110; L = 57,0 mb

7.        Budowa sieci wodociągowej Zagościniec ul. Truskawkowa PE 110; L = 450,0 mb

8.        Budowa sieci wodociągowej Wołomin ul. Zielona PE 110 L = 298,0 mb

9.        Przebudowa istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Partyzantów w Wołominie z rur żeliwnych ø 100 długości L = 741,0 mb na odc. od Ogródków Działkowych do  istniejącej końcówki wodociągu na wysokości dz. ew. nr 215 (teren Zespołu Szkół)

10.    Przebudowa istniejącej magistrali wodociągowej z rur żeliwnych Dn 400 długości L = 160,0 mb w ul. Partyzantów i w ul. Sikorskiego  w Wołominie na odcinku od ul. Andersa do ul. Sikorskiego

11.    Przebudowa dwóch przejść poprzecznych, istniejących przewodów wodociągowych przez ul. Kościelną w Wołominie z rur żeliwnych ø 200 łącznej długości L = 61,0 mb na wysokości ul. Reja oraz dz. ew. nr 26/24 na terenie osiedla Niepodległości

12.    Budowa wodociągu z rur PE 110 długości L = 45,0 mb w ul. Partyzantów w Wołominie na odcinku od dz. ew. nr 215 (teren Zespołu Szkół) do istniejącego wodociągu w ul. Poniatowskiego

13.    Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościelnej w Wołominie długości L = 100,0 mb na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kościelnej na wysokości dz. ew. nr 124 obr. 24 do ul. Sikorskiego

14.    Budowa sieci wodociągowej w ul. Gdyńskiej w Wołominie długości L = 530,0 mb na odcinku od istniejących wodociągów ul. Średniej do ul. Okopowej i Szpitalnej

 

Projekty techniczne do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Projekty należy  opracować w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej dla każdego zadania.

 

Termin wykonania liczony od daty otrzymania zlecenia:

-        14 dni w przypadku dróg gminnych i powiatowych ,

-        28 dni w przypadku dróg wojewódzkich.

Płatność przelewem w 30 dni  po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury Vat.

Kryterium 100% cena.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zleci faksem lub e-mail wykonanie ww. projektów.  W przypadku opóźnieniu w realizacji zamówienia, Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłok. Kary Umowne będą liczone dla każdego zadania osobno.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.

 

 

Szczegóły dla sporządzonej oferty:

  1. Podanie ceny netto oraz brutto.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
  4. Powinna zawierać klauzulę„ Akceptuje warunki zapytania ofertowego”
  5. Termin związania z ofertą 30 dni.
  6. Termin wykonania: 14 dni w przypadku dróg gminnych i powiatowych , 28 dni w przypadku dróg wojewódzkich od daty otrzymania zlecenia.
  7. Oferty należy złożyć do dnia 19.03.2014 roku do godz. 10:45.

-          pisemnie na adres Zamawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1

-          faksem na numer 22 776 21 21

-          pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Ryszard Gałan                                   – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej      – sprawy formalne, tel 22 776 21 21

 

 

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron