Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w mie軼ie Wo這min

og這szenie o udzieleniu zamówienia

rozstrzygni璚ie

zestawienie ofert

uzupe軟ienie przetargu 2

uzupe軟ienie - korekta przedmiaru

STWIiORB

korekta przedmiaru kd Fieldorfa, Sportowa

korekta przedmiaru ks Fieldorfa, Sportowa

korekta przedmiaru ks Wo這mi雟ka

pytania i odpowiedzi 1

za陰cznik w wersji edytowalnej

og這szenie o zmianie og這szenia

Zamawiaj帷y zmienia termin sk豉dania ofert z 06.05.2016 r godziny 10:45 na dzie 16.05.2016 r. godz. 10:45. Otwarcie ofert nast徙i 16.05.2016 r o godzinie 11:00

zmiana terminu

uzupe軟inie przetargu

warunki odtworzenia nawierzchni Fieldorfa, Al. Niepodleg這軼i

wyja郾ienia

decyzja nr 468

Og這szenie

Przedsi瑿iorstwo Wodoci庵ów i Kanalizacji og豉sza przetarg nieograniczony na

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w mie軼ie Wo這min Post瘼owanie na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na podstawie Ustawy Prawo Zamówie Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z pó幡. zm.)

Kryteria oceny – cena 90%., 10% gwarancja na roboty budowlane

Termin i miejsce sk豉dania ofert – 06.05.2016 roku godz:10:45, Siedziba Zamawiaj帷ego Wo這min, ul. Graniczna1, Otwarcie ofert – 06.05.2016 godz. 11:00 – siedziba Zmawiaj帷ego, Wo這min, ul. Graniczna 1.

Wadium – oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko軼i 10 000,00 z.

Termin realizacji zamówienia:  

-        Roboty budowlane:

·         Zadanie 1 i Zadanie 2 – maksymalnie do dnia 29.07.2016 r.

·         Zadanie 3 i Zadanie 4 – maksymalnie do dnia 30.09.2016 r.

-        Dokumentacja powykonawcza:

·         maksymalnie do 30.11.2016 r.

SIWZ

Akt Umowy

OPZ

   Zadanie 1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i ul. Fieldorfa w Wo這minie

Projekt budowlany   projekt budowlany cz窷 II   pozwolenie na budow

szczegó這wa specyfikacja techniczna  przedmiar

Zadanie 2 – budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i ul. Fieldorfa w Wo這minie,

projekt budowlany cz窷 I   projekt budowlany cz窷c II         pozwolenie na budow

szczegó這wa specyfikacja techniczna   przedmiar

Zadanie 3 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wo這mi雟kiej w Wo這minie,

projekt budowlany   geotechnika   pozwolenie na budow

przedmiar

Zadanie 4 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja i Al. Niepodleg這軼i w Wo這minie.

projekt budowlany droga wojewódzka - cz窷 I  projekt budowlany droga wojewódzka cz窷 II

projekt budowlany Al. Niepodleg這軼i     pozwolenie na budow     pozwolenie na budow powiat

przedmiar