zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Watykańskiej w Majdanie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Opracowanie dokumentacji ul. Watykańskiej w Majdanie na odcinku od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ronda na skrzyżowaniu ulic Mińskiej, Racławickiej, Wyszyńskiego, Kasprzykiewicza i Watykańskiej do wysokości dz. ew. nr 194/1 obręb Majdan, gm. Wołomin. Odgałęzienia kanalizacyjne zaprojektować do granic ewidencyjnych wszystkich działek zabudowanych (21 działek zabudowanych, podpisano 14 umów przedwstępnych z mieszkańcami posesji przy ul. Watykańskiej) oraz do ulic bocznych.

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.

Termin realizacji zadania 30 dni od uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez obydwie strony protokół odbioru.

Oferent powinien wykazać się wykonaniem co najmniej 4 dokumentacji projektowych dla sieci kanalizacyjnych o długości minimum 500mb wraz pompowniami ścieków wraz z podaniem adresów i telefonów, gdzie można uzyskać potwierdzenie o realizowanej inwestycji.

 

Szczegóły dotyczące sporządzenia oferty

  1. Podanie ceny netto oraz brutto.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  3. Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
  4. Powinna zawierać klauzulę „Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia”.

5.      Powinna zawierać klauzulę„Zapoznałem się z umową i ją akceptuje”. Umowa stanowi Załącznik Nr 2.

6.      Wykaz zrealizowanych dokumentacji projektowych.

  1. Termin związania z ofertą 30 dni.
  2. Termin realizacji – 31 stycznia 2014 r.
  3. Oferty należy złożyć do dnia 22.08.2013 roku do godz. 10:00

·         Pisemnie na adres Zamawiającego, ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin

·         Faksem na numer 22 776 21 21

·         Pocztą elektroniczną na adres pwik@pwik.wolomin.pl

 

Osoby do kontaktu:

Marta Grzęda-Malinowska                – sprawy techniczne, tel 22 776 21 21

Elżbieta Płaczek, Urszula Kołdej      – sprawy formalne,  tel 22 776 21 21

Załącznik nr 1 -opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Umowa

 

Wynik zapytania ofertowego

 

Na wyżej wymienione zadanie w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty

-        Projektowanie i Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Grażyna Ośko, ul. Brzozowa 24a, 05-230 Kobyłka za kwotę 34 750,00 złotych netto

-        INSTAL-MEDIA, ul. Rumiankowa 6, 05-250 Cegielnia za kwotę 54 500,00 złotych netto,

Obydwie oferty przekroczyły kwotę  zarezerwowaną przez Zamawiającego, w związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione

 
 
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Projekt, wykonanie i wdrożenie 2011 r.
BresIT tworzenie stron